Image
"Medieval city of Mantua in Lombardy, Italy."

In Duitsland zijn er een aantal verkeersregels (voorrang, snelheidsbeperkingen, parkeren etc.) die in belangrijke mate afwijken van de Belgische wetgeving of de internationale regels.


Hieronder vind je de regels (voorrang, snelheidsbeperkingen, parkeren etc.) die specifiek zijn voor Duitsland en die in belangrijke mate afwijken van de Belgische wetgeving of de internationale regels.

Snelheidsbeperkingen

verkeersregels Duitsland
Hou je strikt aan de snelheidsbeperkingen waar aangegeven en blijf gespaard van boetes.

(*) 130km/u. is de aanbevolen snelheid op de autosnelwegen

(+) maximumsnelheid tot 100km/u. indien men het vignet “Tempo 100” bezit te bekomen bij DEKRA.

Tempo 100 vignet
 • Minimumsnelheid op autosnelwegen: 60 km
 • Bij slecht weer, wanneer het zicht minder dan 50 m bedraagt, is de maximumsnelheid 50 km/u.
 • Bij het slepen van een defect voertuig op een snelweg is de maximumsnelheid 80 km/u.
 • Wanneer een lijnbus of schoolbus bij het naderen van zijn halteplaats zijn waarschuwingslichten aanzet, is het voor andere voertuigen verboden hem in te halen. Vanaf het moment dat de bus volledig stilstaat aan zijn halteplaats mag hij stapvoets voorbijgereden worden (4 à 7 km/u). Ook de tegenliggers moeten vertragen en stapvoets gaan rijden. Die regels gelden zowel binnen als buiten de bebouwde kommen.
 • Voertuigen uitgerust met sneeuwkettingen mogen niet sneller rijden dan 50 km/u.

Inhalen en passeren

 • Binnen en buiten de bebouwde kom, mogen voertuigen rechts inhalen bij file op een rijbaan met meer dan 1 rijstrook in dezelfde rijrichting.
 • Rijdende trams moet je rechts inhalen. Is er onvoldoende ruimte rechts, dan mag je ze links inhalen. In straten
 • In een straat met eenrichtingsverkeer mag je trams langs beide zijden inhalen. Reizigers die de tram in- of uitstappen hebben voorrang.
 • Een bus die een halte nadert, moet zijn waarschuwingslichten aandoen. Andere bestuurders mogen dan niet inhalen. Wanneer de bus is gestopt (met waarschuwingslichten aan), mogen voertuigen stapvoets (4-7 km/u) inhalen. Dit geldt ook voor tegenliggers. Een bestuurder die wordt betrapt bij het inhalen, krijgt een boete; als de bestuurder de maximumsnelheid overschrijdt, wordt ook een boete opgelegd overeenkomstig de snelheid.
 • Bij het verkeersbord dat een inhaalverbod aanduidt is het verboden om voertuigen met meer dan 2 wielen in te halen. bijv. een automobilist mag een motorfiets inhalen, maar een motorrijder mag geen auto inhalen. van een rijstrook (bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden), moeten bestuurders op de betreffende rijstrook tot het einde rijden en invoegen.

Voorrang

 • Voertuigen die linksaf slaan op een kruispunt moeten voorrang verlenen aan alle tegenliggers.
 • Verkeer op een rotonde heeft voorrang, tenzij borden anders aangeven. Bestuurders moeten niet aangeven wanneer zij een rotonde oprijden; zij moeten wel hun richtingaanwijzer gebruiken voordat zij de rotonde verlaten.
 • Alle weggebruikers moeten voorrang verlenen aan brandweerwagens, ambulances en politievoertuigen met blauwe zwaailichten, ongeacht of er een geluidssignaal klinkt.
a red fire truck with its doors open
brandweerauto © Christoph Hochstrasser | Source: Unsplash
 • Bij druk verkeer mogen bestuurders een kruispunt pas oprijden als hun afrit vrij is, ook al hebben zij voorrang of staan de lichten op groen.
 • Trams hebben geen absolute voorrang op andere voertuigen, maar wel op voetgangers die aan een zebrapad willen oversteken.
 • Bussen en schoolbussen hebben voorrang bij het verlaten van bushaltes en andere voertuigen moeten voorrang verlenen aan een buschauffeur die heeft aangegeven de halte te willen verlaten.
 • In Duitsland geeft een dikke onderbroken streep aan dat je voorrang moet verlenen aan voertuigen van de kruisende weg.

Stilstaan en parkeren

 • Zigzaglijnen op de rijbaan duiden een zone aan waar stilstaan en parkeren verboden zijn.
 • Een voertuig dat meer dan drie minuten stilstaat, wordt beschouwd als een geparkeerd voertuig. Als je uit je wagen stapt, is dat ook het geval, zelfs al ben je minder dan drie minuten weg.
 • Stilstaan en parkeren zijn onder meer verboden: op de inrij of tegenover de inrij van een brandweerkazerne; op standplaatsen voor taxi's. Parkeren is onder meer verboden: niet alleen voor de inrij van eigendommen, maar ook, in smalle straten, aan de overkant van die inritten.
 • Een omgekeerde driehoek met groene rand, waarin het symbool van een vliegende arend is vermeld, evenals de woorden "Landschafts-Schutzgebiet" duidt op een beschermde natuurzone: het parkeren is er verboden op de rijbaan en buiten de aangeduide parkeerplaatsen.
verkeersbord - Landschafts-Schutzgebiet
 • Een niet aangekoppelde aanhangwagen of caravan mag op een openbare plaats niet langer dan 2 weken geparkeerd staan.

Lichten

 • In een tunnel moet men altijd met de lichten aan rijden.
vehicles crossing underpass
Photographer: Kevin Grieve | Source: Unsplash
 • Mistlichten mogen enkel worden gebruikt wanneer de zichtbaarheid bij sneeuw of mist minder dan 50 meter bedraagt.
 • Als je een wagen sleept, moeten beide voertuigen hun richtingaanwijzers gebruiken.
 • Een caravan of aanhangwagen die ’s nachts geparkeerd staat op straat, moet worden verlicht (zelfs als er openbare verlichting aanwezig is).

Veilige afstand

black and white wooden signage on green grass field under cloudy sky during daytime
Photographer: Nick Fewings | Source: Unsplash

Je bent verplicht een veilige afstand tussen 2 voertuigen te respecteren. Een veilige afstand tussen twee auto’s is gelijk aan de helft van je snelheid. Als je bijvoorbeeld 90 km/u rijdt, moet het verschil tussen je auto en de auto voor je 45 meter bedragen. Er worden vaak afstandscontroles uitgevoerd. De minimumboete bedraagt 25 euro, maar kan snel oplopen, zelfs tot 400 euro.

Waarschuwingssignalen

Lichtsignalen en geluidssignalen mogen alleen worden gegeven bij het inhalen buiten de bebouwde kom of bij dreigend gevaar.

Radardetectoren

GPS-toestellen die informatie verschaffen over de plaats van snelheidsradars, zijn verboden.

Radardetectoren zijn verboden. Als ze deel uitmaken van het satellietnavigatiesysteem van de auto, moet de POI-functie worden uitgeschakeld. Apps op laptop, tablets of smartphones die radar- of trajectcontroles signaleren moeten minstens uitgeschakeld worden. Het is beter ze gewoon te verwijderen.

Alcoholgehalte

 • Het maximale alcoholgehalte in het bloed bedraagt 0,05% voor bestuurders van particuliere voertuigen.
Don't Drink and Drive poster on glass panel
Photographer: Tim Mossholder | Source: Unsplash
 • Voor beginnende bestuurders die minder dan 2 jaar een rijbewijs hebben en voor jonge bestuurders van minder dan 21 jaar is het maximale alcoholgehalte in het bloed 0%. Er wordt absoluut geen alcohol getolereerd tijdens het rijden.
 • Deze regeling geldt ook voor buitenlandse bestuurders.
 • Als een beginnende bestuurder wordt getest met zelfs maar een kleine hoeveelheid alcohol in zijn bloed, bedraagt de boete 250 euro, 2 strafpunten en een verdere verlenging van de proeftijd met 2 jaar.
 • De politie kan een bestuurder vragen een ademtest te ondergaan als er een duidelijk vermoeden bestaat dat hij onder invloed van alcohol is. De bestuurder kan weigeren, maar wordt dan verplicht een bloedproef te ondergaan.

Kinderen aan boord

Zowel vooraan als achteraan moeten kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m beschermd worden door een gehomologeerd veiligheidssysteem.
 • Zowel vooraan als achteraan moeten kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m beschermd worden door een gehomologeerd veiligheidssysteem (kinderzitje, verhogingskussen,…).

Is in het voertuig geen gehomologeerd veiligheidssysteem beschikbaar, dan:

 • moeten kinderen van 3 jaar en ouder achteraan plaatsnemen en beschermd worden met de veiligheidsgordel of een ander veiligheidssysteem;
 • mogen kinderen van minder dan 3 jaar niet in het voertuig plaatsnemen zonder aangepast veiligheidssysteem.Vrijgesteld van gordelplicht? Zorg dat je de juiste documenten hebt, Duitse vertaling incluis.


Wie omwille van medische redenen vrijgesteld is van de gordelplicht moet dit kunnen aantonen met de officiële Belgische vrijstelling (afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer), vergezeld van een vertaling naar het Duits.

Lading

Achteraan moet de lading gesignaleerd worden van zodra de uitsteek meer dan een meter bedraagt.


De lading mag zijdelings niet buiten het voertuig uitsteken. Achteraan moet de lading, zoals bij ons, gesignaleerd worden van zodra de uitsteek meer dan een meter bedraagt; de uitsteek mag nochtans niet meer bedragen dan 1,50 m wanneer de af te leggen afstand meer dan 100 km bedraagt (maximum 3 meter wanneer de af te leggen afstand minder dan 100 km bedraagt).


Overnachten in je voertuig

Het is verboden de nacht door te brengen in een voertuig dat op de openbare weg geparkeerd staat. Uitzonderlijk is dit wel toegelaten, namelijk wanneer het gaat om een rustpauze die - in het kader van een lange reis - noodzakelijk is om de bestuurder toe te laten op krachten te komen. Uiteraard moet ook in dat geval het voertuig correct geparkeerd staan en blijft het verboden te ‘kamperen’ (b.v. het op de weg plaatsen van tafels of stoelen,...).

In vele gemeenten bestaat op dit vlak nochtans een minder strikte reglementering, meer bepaald ten voordele van kampeerauto's, door aanduiding van specifieke parkeervakken op de grond.

Zie ook: verkeersregels in Europa


Touring staat voor je klaar in heel Europa

Straks met de auto op vakantie? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Buitenland formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-klant? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.