Image
"Medieval city of Mantua in Lombardy, Italy."

In Nederland zijn er een aantal verkeersregels (voorrang, snelheidsbeperkingen, parkeren etc.) die in belangrijke mate afwijken van de Belgische wetgeving of de internationale regels.


Hieronder vind je de regels - snelheidsbeperking, lading, gebruik van GPS, enzovoorts - die specifiek zijn voor Nederland.


Alcoholgehalte

Het is strikt verboden om onder invloed van drank en/of drugs te rijden (0,5 promille is strafbaar. 0,2 pro mille voor bestuurders die sinds minder dan 5 jaar hun rijbewijs hebben, evenals voor bromfietsers die jonger zijn dan 24 jaar).

Kinderen aan boord

Kinderzitje Nederland
kinderzitje
 • Alle kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten zowel voorin als achterin een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of een verhogingskussen gebruiken.

Signalisatie

 • Een vast of knipperend rood licht betekent dat je verplicht moet stoppen. Daarnaast mag je wel naar rechts afslaan op een kruispunt als er een groene pijl of de melding ‘rechtsaf toegestaan’ aanwezig is.
 • Buiten de bebouwde kommen zijn oversteekplaatsen voor voetgangers aangeduid door gele knipperlichten

Inhalen en passeren

 • Stilstaande trams mogen rechts worden ingehaald, mits het in- en uitstappen niet wordt gehinderd.
 • Rijdende trams moeten normaliter rechts worden ingehaald, maar links inhalen is toegestaan als er rechts onvoldoende ruimte is en het veilig is.
 • Inhalen is verboden op een voetgangersoversteekplaats.
 • Bij langzaam rijdend verkeer in de file mogen bestuurders rechts inhalen; zij mogen alleen van rijstrook veranderen als dat het overige verkeer niet hindert of hindert.

Stilstaan en parkeren

Het is verboden om stil te staan en te parkeren:

 • langs een lange gele lijn,
 • op minder dan 12 meter van een bushalte of langsheen de geblokte markering die de halteplaats aanduidt, behalve om een passagier te laten in- of uitstappen
 • niet alleen op, en op minder dan 5 meter vóór de oversteekplaatsen voor voetgangers of voor fietsers, maar ook op minder dan 5 meter er voorbij.

's Nachts moet een geparkeerd voertuig niet noodzakelijkerwijze verlicht zijn indien het zich bevindt:

 • in een parkeerzone;
 • binnen de bebouwde kom, op minder dan 30 meter van een lichtpunt van de openbare verlichting waardoor het rechtstreeks wordt verlicht.

Voetgangers

 • Wanneer een voetganger een zebrapad betreedt, heeft hij of zij absolute voorrang op alle voertuigen, inclusief trams.
 • Buiten de bebouwde kom geven gele zwaailichten voetgangersoversteekplaatsen aan.
 • Op het platteland, als er geen voetpad is, wordt voetgangers aangeraden om uiterst links van de weg te lopen.

Voorrangsregels

 • Bij afwezigheid van voorrangsborden geldt de voorrang van rechts, zelfs op rotondes.
 • Wanneer aan de rand van een kruispunt op het wegdek een streep is geschilderd, bestaande uit witte driehoekjes, betekent dit dat de bestuurder, zelfs wanneer er geen enkel verkeersbord staat, voorrang moet verlenen aan alle voertuigen op de dwarsweg, ook aan de fietsers.
 • Op kruispunten waar gelijkwaardige wegen samenkomen hebben trams voorrang; zij moeten daarentegen voorrang verlenen aan elk voertuig dat rijdt op een voorrangsweg.
 • Voetgangers die zich op een zebrapad bevinden hebben voorrang op alle andere voertuigen, ook op trams.


Snelheidsbeperkingen

 • Binnen de bebouwde kom: 50 km/u.
  Het bord dat het begin van een bebouwde kom aanduidt bestaat uit een blauwe rechthoek waarop in het wit de naam van de plaats is aangeduid.
 • Buiten de bebouwde kom gelden de onderstaande regels:

Radardetectors

Apparatuur die flitspalen meldt of politieapparatuur stoort, is verboden.

Waarschuwingssignaal

Alle voertuigen moeten voorzien zijn van een geluidssignaal, dat niet te luid mag zijn. Overdag mag het met mate worden gebruikt, maar 's nachts wordt het gebruik van koplampen aanbevolen.

Enkele typische verkeersborden

Links: verplichte rijweg voor voertuigen die een gevaarlijke lading vervoeren. Rechts: aanbevolen snelheid.

Overnachten in je voertuig

Het is verboden om in je voertuig te slapen op de openbare weg of op een parking, met uitzondering van mobilhomes die dan wel op de aangeduide plek moeten staan (informeer eventueel bij de plaatselijke autoriteiten).


Zie ook:
verkeersregels in Europa


Touring staat voor je klaar in heel Europa

Reis je met de auto, motor of camper in Europa? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Buitenland formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-klant? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.