Image
Zijn radardetectors nu wel of niet toegelaten?
Pourquoi peut-on utiliser un GPS avec indications de radars et pas un simple détecteur de radars? Revue de détails des règles en vigueur en Belgique et à l'étranger.

De wet verbiedt elk apparaat of elk ander middel dat het onmogelijk of moeilijk maakt om inbreuken vast te stellen of dat automatische toestellen (zoals snelheidsradars) opspoort.

Een gps-toestel kan nooit verhinderen dat een te hoge snelheid wordt vastgesteld. Het bezit of het gebruik van zo’n toestel kan dus nooit strafrechtelijk worden vervolgd, tenzij het is uitgerust met een systeem dat camera’s of radars daadwerkelijk opspoort, bijvoorbeeld door de elektromagnetische golven van dergelijkse radars te detecteren.

Het verbod geldt niet voor gps-toestellen met de functie POI (Point Of Interest), aangezien zij radars niet “detecteren”, maar de plaats ervan op voorhand hebben geregistreerd.

Nu kan je je natuurlijk afvragen of het logisch is dat radardetectors wel verboden zijn en gps-systemen met aanduiding van de plaats van de radars niet. In beide gevallen is het effect immers gelijk: de bestuurder die een controle nadert, wordt hiervoor gewaarschuwd en zal zijn gedrag en dus zijn snelheid aanpassen.

Volgens ons mogen beide systemen niet worden gelijkgeschakeld. Er bestaan wel degelijk argumenten om een detector te verbieden en een gps met POI-functie toe te laten. De effecten zijn immers niet gelijk: een detector waarschuwt de automobilist (althans in principe) voor alle controles op zijn route, terwijl een gps met POI-functie slechts de gekende controleplaatsen aangeeft die in een database zijn opgenomen. Een gps met POI-functie kan dus geen rekening houden met recent geïnstalleerde radars, noch met mobiele politiecontroles. Maar een dergelijke gps heeft wel een preventief (en dus veel positiever) effect op de automobilist dan de radardetector, vergelijkbaar met de controles die de politie zelf op voorhand aankondigt.

In de meeste Europese landen gelden dezelfde principes als in België: detectors zijn verboden, terwijl gps-toestellen waarin de plaats van de radars op voorhand is opgeslagen, wel toegelaten zijn.
Dit zijn de boetes die in België worden opgelegd voor het bezit van een radardetector
:

  • Inbeslagneming en vernietiging van het toestel
  • Een boete van € 800 tot € 8.000
  • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 maanden
  • Intrekking van het rijbewijs gedurende 8 dagen tot 5 jaar

Land

GPS met POI-functie (1)

Radardetector (2)

Albanië toegelaten - zie bemerking (zie onderstaande info) toegelaten - zie bemerking (zie onderstaande info)
Andorra toegelaten toegelaten
België toegelaten verboden
Bosnië en Herzegovina verboden verboden
Bulgarije zie bemerkingen (zie onderstaande info) verboden
Cyprus verboden verboden
Denemarken toegelaten verboden
Duitsland verboden verboden
Estland    
Finland toegelaten verboden
Frankrijk verboden (3) verboden
Griekenland    
Hongarije toegelaten verboden
Ierland verboden verboden
Ijsland toegelaten toegelaten
Italië toegelaten toegelaten
Kroatië   verboden
Letland zie bemerkingen (zie onderstaande info) verboden
Litouwen    
Luxemburg toegelaten verboden
Macedonië (FYROM) toegelaten verboden
Malta    
Moldavië    
Monaco    
Montenegro    
Nederland toegelaten verboden
Noorwegen toegelaten verboden
Oekraïne    
Oostenrijk toegelaten verboden
Polen   verboden
Portugal toegelaten verboden
Roemenië    
Rusland toegelaten bepaalde types toegelaten - zie bemerkingen (zie onderstaande info)
Servië toegelaten verboden
Slovenië toegelaten toegelaten
Slowakije verboden verboden
Spanje toegelaten bepaalde types toegelaten - zie bemerkingen (zie onderstaande info)
Tsjechë toegelaten verboden
Turkije verboden verboden
Zweden toegelaten bepaalde types toegelaten - zie bemerkingen (zie onderstaande info)
Zwitserland verboden verboden
Verenigd Koninkrijk toegelaten toegelaten
Wit-Rusland verboden verboden

Opmerkingen

(1) Gps-navigatiesysteem: een autonavigatiesysteem met de functie “Point Of Interest” (POI). Dergelijke gps-systemen met landkaarten die de plaats van vaste snelheidscamera’s weergeven, zijn over het algemeen toegelaten.

(2) Radardetector: toestel dat actief zoekt naar snelheidscamera’s en mobiele radars. Dergelijke toestellen die radio- of lasergolven van controleapparaten detecteren of apparaten van de politie verstoren (jammers), zijn verboden.

(3) In Frankrijk zijn radarmelders verboden als zij de exacte locatie doorgeven waar radars zijn opgesteld ;  wat wel is toegelaten is het waarschuwen voor “gevarenzones” (waarvan de grootte varieert in functie van de weg) waar al of niet radars zijn opgesteld. M.a.w., toestellen die gevarenzones aangeven zonder te verduidelijken waar en of er wel degelijk radars zijn opgesteld zijn mogen dus wel nog worden gebruikt.

Albanië: heeft momenteel geen wetgeving op radardetectors of stoorzenders.

Bulgarije: er staan geen snelheidscamera’s op vaste plaatsen, zodat de POI-functie van een navigatiesysteem hiervoor niet kan worden gebruikt.

Frankrijk, Italië en het VK: kaarten met de plaats van vaste snelheidscamera’s zijn beschikbaar en ze worden regelmatig bijgewerkt.

Duitsland: een boete van 75 euro is mogelijk.

Ierland: het apparaat kan door de Garda (politie) in beslag worden genomen.

Kroatië:  boete van 2.000 Kuna.

Letland: er staan momenteel geen vaste snelheidscamera’s, zodat de POI-functie van een navigatiesysteem hiervoor niet kan worden gebruikt. Er zijn momenteel maar 4 mobiele snelheidsradars.

Macedonië (FYROM): toestellen die de radarsignalen van politie-apparaten verstoren zijn streng verboden en mogen niet in het voertuig worden geïnstalleerd.

Portugal: radardetectors zijn verboden – boete van 500 tot 2.500 euro.

Rusland: Antiradartoestellen met laser die de teruggekaatste signalen moduleren zodat het voertuig zijn reële snelheid vermindert, zijn momenteel niet verboden. Maar antiradartoestellen die specifieke radiofrequenties beïnvloeden om de politiesignalen te verstoren, zijn verboden.

Spanje: kaarten met de plaats van vaste snelheidscamera’s zijn beschikbaar op de DGT-website. Jammers die radarsignalen verstoren zijn illegaal (boete tot 6.000 euro). Radardetectors zijn nog toegelaten, maar de overheid overweegt om ook deze te verbieden.

Wit-Rusland: radardetectors moeten aan de grens worden losgekoppeld.

Zwitserland: de POI-functie van het autonavigatiesysteem moet worden uitgeschakeld. Gebeurt dit niet, dan riskeert de bestuurder een boete en kan het apparaat in beslag worden genomen.