Image
autokeuring
Je stelt je vragen bij hetgeen is gebeurd op de technische keuring ? Je hebt wel degelijk verhaal hiertegen.

Betwist je de afkeuring van je voertuig, of een andere beslissing vanwege de autokeuring?  Of denk je dat je bij de technische controle van jouw wagen op een of andere manier onrecht bent aangedaan, of dat jij (of je voertuig) er slecht behandeld werd?  
Tegen dergelijke praktijken heb je wel degelijk verhaal, in tegenstelling tot wat velen denken, zonder daarvoor naar de rechtbank te moeten stappen! 

Welke verhaalmogelijkheden ? Hoe ga je te werk ?

1. Wend je onmiddellijk, indien mogelijk, en vóór je het station waar de omstreden beslissing is gevallen verlaat, tot de stationschef die je wagen voor een tweede maal zal laten onderzoeken. Dit is de eenvoudigste, snelste en meest doeltreffende methode, omdat je reeds ter plaatse bent en omdat het geschil onmiddellijk kan worden besproken, zonder dat men kan zeggen dat je auto sinds de controle wijzigingen heeft ondergaan.


2. Als deze eerste manier je geen voldoening schenkt, wend je dan onverwijld tot de directie van de instelling waarvan het station afhangt.  Je vindt de gegevens van deze directie (adres, telefoonnummer, enz.) op het keuringsbewijs, maar het lijkt ons beter dat je jouw klacht schriftelijk indient, met vermelding van de hieronder opgesomde inlichtingen.


3. In laatste instantie kan je contact opnemen met het gewest waar het voertuig werd gecontroleerd : 

Voor het Vlaams Gewest: 


Vlaamse Overheid 
Dept. Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid/Cel Homologatie en Technische keuring
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
GOB Brussel Mobiliteit 
CCN - Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel
[email protected]

Voor het Waals gewest: 
DGO2 - Mobilité et Voies hydrauliques
Direction de la certification et de l'homologation
Boulevard du Nord 8 - 5000 Namur
[email protected]

Belangrijk

Als je je tot de betrokken instelling of tot het bevoegd gewest wendt, wijzig dan niets aan je wagen.  Geef ook de volgende inlichtingen door :
•    je naam, voornaam en adres ;
•    nummerplaat van het voertuig ;
•    merk, type en chassisnummer van het voertuig ;
•    keuringsstation waar het voertuig werd gekeurd ;
•    keuringsdatum.

Goca

Verder is er ook nog de Groepering van Organismen voor de Controle van Automobielen (GOCA) :    

 
• zij geeft antwoord op vragen om inlichtingen en op klachten van algemene aard inzake de technische reglementering en de interpretatie ervan (adres : Technologiestraat 21-25, 1082 Brussel). 

• elke betwisting over de uitvoering van de inspectie zelf wordt voor onderzoek en antwoord doorgegeven aan de directie van de betrokken instelling, die de betrokkene dan rechtstreeks antwoordt, met een kopie voor de bovengenoemde instelling.  

Deel deze inhoud