Image
koppel die een 2dehands auto / occasiewagen koopt

Koop je een tweedehands auto? Hier is een gids die je vertelt wat je moet doen, wat je moet krijgen van de verkoper, en hoe het zit met de btw, de inschrijving, de taksen enzovoort.

1. Welk verkoopcontract?

Afhankelijk van het feit of je een professionele verkoper of een particulier bent, zal je een ander type contract gebruiken.

 • Ben je een professionele verkoper of een garagehouder? Gebruik dan een verkoopcontract volgens het model dat Traxio (ex-Federauto) heeft opgesteld in samenwerking met Touring. En bij problemen met een professionele verkoper kan je nog altijd een beroep doen op de “Verzoeningscommissie”.
 • Ben je een particuliere verkoper? Stel dan in tweevoud een verkoopcontract op met daarin onder meer de naam, de voornaam en het adres van jezelf en van de koper, de kenmerken van het voertuig en de datum van eerste ingebruikname, zoals in dit voorbeeld van een verkoopcontract tussen particulieren.

Geef een exemplaar van dit verkoopcontract aan de koper; dit is zijn eigendomsakte. Hou als verkoper ook zelf een exemplaar bij. Opgelet: op deze verkoopovereenkomst moeten geen fiscale zegels aangebracht worden, noch door de koper, noch door de verkoper.

Goed om te weten:

 • Verkoop je je auto aan een garagist, een merkverdeler of een andere handelaar? Dan bezorg je hem ofwel een verkoopovereenkomst waarvan de gegevens overgenomen worden in zijn inkoopboek, ofwel een overnameborderel met een kopie voor jou. Dit is het bewijs dat het voertuig op correcte wijze verkocht werd.
 • Ook als je je auto verkoopt aan iemand die btw-plichtig is, moet je een verkoopcontract opstellen.

 

2. Btw op het verkochte voertuig?

Als je een particulier bent, hoef je geen btw aan te rekenen op het voertuig dat je verkoopt. De koper zal wel de belasting op de inverkeerstelling (BIV) moeten betalen nadat het voertuig op zijn naam is ingeschreven, tenzij hij hiervan vrijgesteld is.

Als je btw-plichtig bent en het voertuig in kwestie gebruikt hebt voor je beroepsactiviteiten, wordt er 21% btw bij de daadwerkelijk betaalde prijs geteld.

Als de tweedehands wagen verkocht wordt door een btw-plichtige autoverkoper, dan wordt de btw van 21% berekend op:

 • de bruto-winstmarge van de verkoper als de verkochte wagen afkomstig is van een niet-btw-plichtige, zoals een particulier;
 • de daadwerkelijk betaalde prijs (na aftrek van de korting) als de wagen afkomstig is van een btw-plichtige die de btw heeft kunnen aftrekken.

 

3. Verplichte technische controle?

Het te koop aangeboden voertuig moet verplicht naar de technische controle wanneer het verandert van eigenaar, tenzij het gaat om de verkoop van een bromfiets of motorfiets. Het betreft dan een speciale keuring met het oog op de verkoop.

Maar als de koper je echtgenoot of echtgenote is, je wettelijk samenwonende partner, je zoon of je dochter, en je je Europese nummerplaat aan deze persoon wil overdragen, hoef je de auto niet aan te bieden voor technische controle. Draag je de nummerplaat niet over? Dan zal er vóór de inschrijving enkel een gewone administratieve controle plaatsvinden.

Met uitzondering van de bovenvermelde gevallen, dien je op de aanvraag tot inschrijving van een tweedehands voertuig (een formulier dat je normaal krijgt in het station waar je de technische controle laat uitvoeren) de stempel van het station te laten aanbrengen waaruit blijkt dat de wagen een geldig keuringsattest heeft verkregen. Dit aanvraagformulier geef je aan de koper, die het vervolgens binnen 2 maanden na de keuring door de technische controle via zijn verzekeringsmaatschappij bezorgt aan de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

Als verkoper moet je de wagen aanbieden bij de technische controle. Al is het ook mogelijk om, in onderling overleg, deze taak aan de koper over te laten. Op de factuur dient dan de vermelding “Technische controle ten laste van de koper” te staan. De nieuwe eigenaar mag dan naar de keuring gaan met de nummerplaat waaronder het voertuig ingeschreven zal worden, op voorwaarde dat hij, als houder van deze nummerplaat, vermeld staat op de aanvraag om inschrijving van het aangeboden voertuig en op het bijhorende kentekenbewijs.

Sinds 16 augustus 2011 wordt in de tweedehandskeuring een vereenvoudiging ingevoerd, de zogenaamde “visuele keuring”. Hierbij wordt geen meetapparatuur gebruikt, met uitzondering van de remmeter voor de remmentest. Om in aanmerking te komen voor deze vereenvoudigde visuele keuring moet het voertuig maximaal 2 maanden voordien met succes een volledige periodieke keuring gekregen hebben, waarbij een groen keuringsbewijs werd afgeleverd met normale geldigheid.

Goed om te weten: 

 • Auto’s voor gemengd gebruik, zoals breaks, minibusjes of station wagons, moet je volgens dezelfde regels aanmelden bij de technische controle als gewone auto’s.
 • Bij de verkoop van een licht bedrijfsvoertuig wordt dit eerst onderworpen aan een normale technische keuring. De nieuwe koper schrijft het voertuig in en gaat er, alvorens het weer in gebruik te nemen, mee naar de technische controle voor een administratieve keuring.

 

4. Welke documenten voor verkoper en koper?

Als koper of verkoper moet je de volgende documenten verkrijgen of bezorgen:

 • het verkoopcontract
 • het inschrijvingsbewijs (in een of meer delen)
 • het roze formulier “aanvraag tot inschrijving van een voertuig”, afgeleverd en afgestempeld door de technische controle
 • het keuringsattest, afgeleverd door de autokeuring
 • het gelijkvormigheidsattest van het voertuig
 • voor een lpg-voertuig: het attest betreffende de lpg-installatie
 • het tweedehandsrapport opgesteld door de technische controle
 • de Car-Pass, een officieel document met betrekking tot de kilometerstand van het voertuig, verkrijgbaar bij de technische controle.

 

5. Inschrijving

Het formulier “aanvraag tot inschrijving” moet zorgvuldig ingevuld, gedateerd, ondertekend en afgestempeld worden door je verzekeraar om niet geweigerd te worden door de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Het is van essentieel belang om de instructies goed te volgen, zowel wat betreft het te registreren voertuig als de aanvrager van de inschrijving. Meer informatie vind je op de achterkant van dit formulier.

De verzekeringsmaatschappij kan de inschrijvingsprocedure (via WebDIV) regelen bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Als de verzekeringsmaatschappij dit niet doet, kan je zelf een aanvraag indienen voor een kentekennummer en/of inschrijvingsbewijs.

1. Vul het formulier “aanvraag tot inschrijving” in.
2. Breng het naar je makelaar of je verzekeringsagent, die jouw voertuig rechtstreeks op het internet zal registreren.
3. De volgende dag zit je inschrijvingsbewijs en je nummerplaat in jouw brievenbus.

Heb je nog een nummerplaat van het oude model, dan stuurt het DIV je automatisch een nieuwe Europese nummerplaat toe. Op het formulier “aanvraag tot inschrijving” geef je het gekozen model aan (hetzij het “rechthoekige”, hetzij het “vierkante” model). Als de door de autoconstructeur ter beschikking gestelde ruimte te klein is voor een van de bovenstaande modellen kan je ook een ander, kleiner model kiezen, mits voorafgaande toestemming van de autokeuring.

De levering van de nummerplaat en/of het inschrijvingsbewijs gebeurt via bpost, bij jou thuis of op een ander afleveradres dat vermeld staat op het formulier “aanvraag tot inschrijving”, tegen een contante betaling van € 30.

Als je nog altijd een niet-Europese nummerplaat hebt, moet je die laten schrappen uit het voertuigenregister van de DIV.

 • Breng je officiële nummerplaat (de achterplaat met het DIV-logo), zonder verpakking, naar een kantoor van bpost of naar een postpunt.
 • Surf naar www.bpost.be voor de dichtstbijzijnde locatie en de openingsuren.
 • De schrapping gebeurt onmiddellijk en is gratis (01/08/2019).
 • Je ontvangt meteen een bericht van schrapping.
 • Daarna krijg je per post een bericht van schrapping op naam.
 • Vergeet de schrapping niet te melden aan je verzekeraar.

Voordelen: de schrapping is dezelfde dag nog van kracht; ze maakt een einde aan de verkeersbelasting, vermijdt verkeersboetes en zorgt ervoor dat je de verzekering kan afsluiten.

Als je al een Europese nummerplaat hebt, kan je die hergebruiken op je nieuwe voertuig, na registratie onder dit plaatnummer door de DIV en na ontvangst van het desbetreffende inschrijvingsbewijs.

Belangrijk voor de verkoper:

Het inschrijvingsbewijs moet samen met het voertuig aan de technische controle aangeboden worden wanneer het gaat om een keuring voor verkoop. Vanaf de datum van deze keuring is dit inschrijvingsbewijs 2 maanden geldig. In het document wordt expliciet melding gemaakt van deze beperkte geldigheid.

Concrete gevallen:

 • Heb je je voertuig verkocht voor de sloop? Geef het inschrijvingsbewijs dan aan de sloper (koper). Die moet het binnen de 15 dagen na de vernietiging van het chassis terugbezorgen aan de DIV, na er de melding “chassis vernietigd” op te hebben aangebracht, samen met zijn stempel, zijn handtekening en de datum.
   
 • Heb je je auto verkocht voor export? Bezorg dan het Belgische inschrijvingsbewijs aan de in het buitenland gevestigde koper. Die moet het bij zijn registratieaanvraag voegen wanneer hij het naar de instantie stuurt die in zijn land bevoegd is voor de inschrijving van voertuigen. Bevindt dit land zich in de Schengenzone? Dan moet deze instantie, nadat het voertuig geregistreerd is, het inschrijvingsbewijs terugsturen naar de DIV in België.

 

6. Koper? Verkeersbelasting/belasting op inverkeerstelling

 • Het maakt niet uit of je een nieuw of een tweedehands voertuig koopt, en of het gaat om een auto, een break, een minibus of een motorfiets, je zal op dit voertuig samen met je eerste (jaarlijkse) wegenbelasting ook een belasting op inverkeerstelling moeten betalen, normaal gesproken binnen de maand na de inschrijving.
 • De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) zal de afdeling Autobelasting op de hoogte brengen. Deze laatste is dan verantwoordelijk voor het innen van de belasting op inverkeerstelling (of BIV) bij de eigenaar van het kentekenbewijs: je hoeft dit dus niet te regelen bij de aankoop.
 • De bedragen van de BIV variëren van € 61,50 tot ... € 4.957, afhankelijk van de leeftijd, het vermogen, de CO2-uitstoot van het voertuig enzovoort.

 

7. Verkoper? Verkeersbelasting terugvorderen, verzekering opzeggen

 • Als een andere auto met jouw oude nummerplaat (Europees model) in gebruik genomen wordt, bepaalt de dienst Autobelasting het deel van de belasting dat op het eerste voertuig betaald is en dat kan worden terugbetaald, waarna dit verrekend wordt met de belasting die verschuldigd is voor het nieuwe geregistreerde voertuig. Als dit voertuig een nieuwe nummerplaat heeft, krijg je het te veel geïnde bedrag aan verkeersbelasting terugbetaald.
 • Als er geen nieuw voertuig aangeschaft wordt, moet de kentekenplaat uiterlijk binnen 4 maanden geannuleerd worden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) (zie hieronder).
 • Wanneer een voertuig in de loop van een aanslagjaar niet langer in het register van de DIV staat ingeschreven, wordt de betaalde belasting terugbetaald ten belope van de nog niet verstreken maanden.

Verwittig zo snel mogelijk je verzekeringsmaatschappij, zodat ze jouw huidige BA-polis kunnen schrappen als je niet van plan bent om het verkochte voertuig te vervangen (tegen afgifte, als je verzekeringsmaatschappij dit vereist, van het bericht van schrapping van het voertuig, afgeleverd door de DIV). Of zodat ze voor het eventuele vervangende voertuig een aangepast contract kunnen opstellen tegen het tarief dat daarvoor van toepassing is.