Image
technische keuring

Wie moet naar de technische keuring met zijn auto en wanneer? Een geheugensteuntje met alle wettelijke verplichtingen.

De technische keuring speelt een essentiële rol: alle voertuigen die zich op onze wegen verplaatsen, worden er op hun goede staat gecontroleerd. Belangrijk voor jou, je passagiers en alle andere weggebruikers. Elk voertuig verliest jaarlijks een beetje van zijn capaciteit wat betreft remmen, vering,… Dit is standaard slijtage en dankzij een regelmatige onderhoudsbeurt blijft je voertuig, normaal gezien, in goede staat. Maar met de tijd kunnen essentiële elementen defect geraken zonder dat je er maar iets van merkt. In dat geval kan alleen een diepgaande controle problemen vaststellen.

 

Technische keuring, ja maar voor welke voertuigen? 

  • Voor een nieuw aangekochte auto stelt de wet dat de eerste keuring pas na het vierde jaar moet plaatsvinden. In principe zorgt de administratie voor het versturen van de oproeping tot keuring. 
  • Voor voertuigen ouder dan 4 jaar, moet je jaarlijks naar de technische keuring.
  • Als je je voertuig verkoopt, dan moet je naar de “tweedehandskeuring”. Doe je dat niet, dan kan de nieuwe eigenaar geen nummerplaat krijgen.

De oproeping vermeldt altijd een technisch keuringscentrum, maar je kiest vrij naar welk centrum je wilt gaan, waar ook in België. Werd je voertuig na de eerste controle geweigerd, dan moet naar datzelfde centrum teruggaan voor een herkeuring of naar een ander starion gaan om uw voertuig opnieuw volledig te laten keuren .

 

Een beloning voor goede leerlingen?

Wist je dat de tijdspanne tussen twee keuringen tot twee jaar kan verlengd worden? Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • Na de laatste keuring kreeg je een groen certificaat, zonder validiteitsbeperking;
  • De kilometerstand van je auto moet lager zijn dan 100.000 km;
  • Je was op tijd voor de vorige keuring;
  • Het voertuig is maximum 6 jaar oud; 
  • Als het voertuig een aanhangwagen trekt, mag de maximum toegelaten massa van deze niet hoger zijn dan 750 kg.

Voor voertuigen die bestemd zijn voor personenvervoerdiensten tegen betaling, voor rijscholen of voor verhuur met chauffeur, is de technische keuring om de zes maanden verplicht, zonder uitzondering.

 

Prijskaartje

Het tarief dat aangerekend wordt, hangt af van de regio waar u de technische keuring wenst uit te voeren, het type voertuig en van het gebruik ervan, maar ook van mogelijke boetes als de keuring te laat plaatsvindt.

De gedetailleerde tarieflijsten van de technische controle van de drie regio’s kan je hieronder terugvinden:

-              Vlaanderen

-              Brussel

-              Wallonië

 

Wat als je auto niet geslaagd is …

Moet je voertuig herkeurd worden? Dan moet je binnen 15 dagen opnieuw langsgaan, tenzij het keuringscentrum een rijverbodcertificaat afgeeft. In dat geval mag je je uitsluitend verplaatsen tussen het keuringscentrum en je thuisadres of een garage van jouw keuze.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van het keuringscentrum:

 

Bijzondere gevallen 

Er bestaat een lange lijst ‘bijzondere gevallen’ van voertuigen die door de keuring moeten. Sommige kunnen voor jou interessant zijn. Meer info vind je in onderstaande links: 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: telefonisch via 02/286.33.84 of via mail op touringinfo@touring.be .

Lees zeker ook onze handige tips om je auto voor te bereiden op de technische keuring