Image

De technische keuring is verplicht voor alle voertuigen ouder dan vier jaar ... maar dat is niet alles! Er zijn tal van regels waaraan voldaan moet worden.

Wie moet met zijn auto naar de technische keuring en wanneer? Hier is een klein geheugensteuntje, met al jouw verplichtingen en een aantal verduidelijkingen. Want wist je bijvoorbeeld dat de oproeping geen wettelijke verplichting is? We leggen alles uit ...

technische keuring
Een verplichting die voor de nodige stress kan zorgen!


De technische keuring speelt een essentiële rol. Hij controleert immers of alle voertuigen die zich op onze wegen verplaatsen zich nog wel in goede staat bevinden. En dat is niet alleen belangrijk voor jou en je passagiers, maar ook voor de andere weggebruikers.

Elk voertuig verliest jaarlijks namelijk een beetje van zijn capaciteiten als het gaat om remmen, vering … Dit is standaard slijtage, en dankzij een regelmatige onderhoudsbeurt blijft je voertuig normaal gezien in goede staat. Maar met de tijd kunnen essentiële elementen defect geraken zonder dat je daar iets van merkt. En alleen een grondige controle kan deze problemen vaststellen.


Technische keuring op de vierde verjaardag

Voor een nieuw aangekochte auto stelt de wet dat de eerste keuring pas na vier jaar moet plaatsvinden. Daarna volgt er jaarlijks een bezoek.

Je krijgt hiervoor een oproeping ... maar da’s geen verplichting!

In principe zal de overheid je hieraan herinneren via een van de twee keuringsinstanties die in Wallonië actief zijn, AIBV en Autosécurité, of via Goca in Vlaanderen. Maar je moet weten dat dit geen wettelijke verplichting is! Het blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig om ervoor te zorgen dat zijn of haar voertuig de technische keuring binnen de vereiste termijn doorstaat.


Om misverstanden te voorkomen

Zorg ervoor dat je gegevens, en met name je postadres, correct zijn in de administratie van de technische keuringsinstantie. Fouten in persoonlijke gegevens kunnen immers leiden tot communicatieproblemen. Let hier op telkens je van adres verandert.

Kijk op de website van de keuringsinstantie; sommige bieden online diensten aan waarmee je aan de hand van je nummerplaat en chassisnummer kan checken wanneer de volgende keuring van je voertuig gepland staat. Je kan je ook aanmelden om digitale herinneringswaarschuwingen te krijgen (via e-mail of sms). Dit bespaart je het ongemak van een papieren oproep die je niet ontvangen hebt of die zoek is geraakt.

Kortom, als je weet dat de technische keuring van je voertuig eraan komt, wacht dan niet te lang om een afspraak te maken, ook al heb je geen officiële uitnodiging gekregen.


Vrije keuze van keuringslocatie

Alhoewel de oproeping altijd een technisch keuringscentrum vermeldt, ben je vrij om te kiezen naar welk centrum je gaat, waar ook in België. Althans voor de eerste keuring! Want als je voertuig niet slaagt, moet er een herkeuring gebeuren in hetzelfde keuringscentrum om na te gaan of de vastgestelde gebreken hersteld werden. Als je de herkeuring toch ergens anders laat doen, wordt er een nieuwe volledige keuring uitgevoerd en in rekening gebracht.


Een beloning voor goede leerlingen?

Wist je dat de tijdspanne tussen twee keuringen tot twee jaar verlengd kan worden? Hiervoor moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Na de laatste keuring kreeg je een groen certificaat, zonder validiteitsbeperking.
  • De kilometerstand van je auto moet lager zijn dan 100.000 km.
  • Je was op tijd voor de vorige keuring.
  • Je voertuig is maximum 6 jaar oud.
  • Als het voertuig een aanhangwagen trekt, mag de maximum toegelaten massa daarvan niet hoger zijn dan 750 kg.

Voor voertuigen die bestemd zijn voor personenvervoer tegen betaling, voor rijscholen of voor verhuur met chauffeur, is de technische keuring verplicht om de zes maanden , zonder uitzondering.

technische keuring
Minder dan 100.000 km op de teller? Dan kan je profiteren van een tijdbonus om naar de technische keuring te gaan!


Non-periodieke keuring

Naast de periodieke technische keuring waar we het net over hadden, is er ook de ‘non-periodieke’ keuring. In dit geval is er geen verplichte termijn, maar maakt de keuring deel uit van een meer algemeen kader. Zoals de doorverkoop van je voertuig bijvoorbeeld. Zonder deze keuring kan het voertuig niet ingeschreven worden op naam van de nieuwe eigenaar.

Opgelet: er is geen technische keuring nodig als het gaat om de overdracht van een voertuig en nummerplaat tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden, of van ouders op kinderen. Andere voorbeelden die een technische keuring vereisen: wanneer je je voertuig weer in het verkeer brengt na een ongeval of op verzoek van de politie.


Bijzondere gevallen

Er bestaat een lange lijst ‘bijzondere gevallen’ van voertuigen die langs de technische keuring moeten. Sommige kunnen ook voor jou interessant zijn. Meer info vind je via de onderstaande links:

Dit soort voertuigen is bij de technische keuring onderworpen aan behoorlijk strenge regels.


Hoeveel kost dat?

Het tarief dat aangerekend wordt, hangt af van de regio waar je de technische keuring laat uitvoeren, het type voertuig en het gebruik ervan, maar ook van mogelijke boetes als de keuring te laat plaatsvindt.

De gedetailleerde tarieflijsten van de technische controle van de drie regio’s (inclusief de boetes als je te laat bent) kan je hieronder terugvinden:


Je auto is niet geslaagd … wat nu?

Is je voertuig niet geslaagd voor de technische keuring? Dan moet je binnen de 15 dagen opnieuw langskomen, tenzij het keuringscentrum je een certificaat aflevert dat je verbiedt de weg op te gaan. In dat geval mag je je enkel verplaatsen tussen het controlecentrum en je huis of een garage naar keuze.

Ga je niet akkoord met de beslissing van het keuringscentrum? Wend je dan eerst tot de verantwoordelijke en de directie van het centrum. Als dat geen zoden aan de dijk brengt, kan je je wenden tot het Gewest waar jouw voertuig gekeurd werd.


Einde van de roetfiltercontroverse

Sinds 1 juli 2022 is er een nieuwe roetfiltertest voor dieselvoertuigen (ook voor plug-inhybrides) van kracht. Maar deze test zorgde al snel voor controverse. Vooral in Vlaanderen, waar volgens cijfers van Goca liefst 12% van de Euro 5- en Euro 6-dieselvoertuigen werd afgekeurd omdat ze te veel fijn stof uitstootten.

In die tijd gingen veel mensen die in Vlaanderen een rode kaart hadden gekregen, dan ook met hun voertuig naar Wallonië, waar de keuringscentra minder streng waren. Vooral omdat de eigenaars slechts 14 dagen de tijd hadden om hun voertuig in orde te brengen en opnieuw te laten keuren. Een periode die veel te kort bleek om de nodige controles uit te voeren en de voertuigen in een erkende werkplaats te laten voldoen aan de normen.

technische keuring


Daarom heeft de overheid beslist dat niet-conforme voertuigen toch een groene kaart krijgen waarmee ze vrij mogen deelnemen aan het verkeer, maar met de verplichting om het voertuig te laten controleren en herstellen vóór de volgende periodieke keuring. Deze overgangsregeling geldt voor voertuigen die vóór 1 december 2023 gekeurd werden.

Sindsdien heeft de situatie zich genormaliseerd: bij minder dan 250.000 deeltjes per kubieke centimeter (ppm) krijgt het voertuig een groene kaart. Tussen 250.000 en 1 miljoen deeltjes krijg je ook een groene kaart, maar met de verplichting om het voertuig binnen 2 jaar in orde te brengen. Boven de 1 miljoen deeltjes is het een rode kaart, met de verplichting om de filter in kwestie te repareren (of vervangen). En - uiteraard - om het voertuig binnen de 14 dagen te laten herkeuren.


Nog vragen?

Contacteer onze specialisten telefonisch op het nummer 02/286.33.84 of via e-mail op touringinfo@touring.be.

Lees zeker ook onze handige tips om je auto voor te bereiden op de technische keuring.

Ontdek onze tweedehandswagens op Touring CarSelect.

Nieuwigheden op de camping

Image

Voor elk type kampeerder bestaat er wel een tent. Meer nog: ook voor kampeerders in wording duiken er modellen op die twijfelaars over de streep kunnen trekken. Duik je mee in de wondere wereld van de kampeertent?

Fout getankt, wat nu gedaan?

Jaarlijks tanken zo’n 18.000 Belgen de verkeerde brandstof, zeg dus niet te snel dat het jou nooit zal overkomen. Ben je even verstrooid en gebeurt het bij jou, houd dan vooral het hoofd koel. Panikeer niet en start zeker je auto niet.