Image
14 verkeersborden wegcode

De wegcode voorziet talloze verkeersborden en het is niet altijd makkelijk om ze van elkaar te onderscheiden. Deze reeks verkeersborden mag je niet met elkaar verwarren!

Eenrichtingsverkeer … in één of beide richtingen? 

Iedereen kent de betekenis van het verkeersbord C1: “verboden richting voor iedere bestuurder“. De betekenis van verkeersbord C3 is, daarentegen, minder bekend: verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder. Het verkeer in de straat is dus volledig verboden voor alle voertuigen. Let op: het kan voorkomen dat het verbod niet van toepassing is op bepaalde weggebruikers. In dat geval is een aanvullend onderbord onder het C3-verkeersbord aanwezig. 

  

Image
C1
Image
C3
C1 C3

Eén van de meest voorkomende aanvullende onderborden onder het C3-verkeersbord geeft “uitgezonderd plaatselijk verkeer” aan. In dat geval is het verkeer voor bepaalde voertuigen toegelaten: 

 • voertuigen van de straatbewoners en hun bezoekers (leveringen inbegrepen)
 • lijndiensten van de voertuigen van het openbaar vervoer
 • voertuigen van onderhoudsdiensten en bewaking die op opdracht zijn indien verantwoord
 • prioritaire voertuigen
 • fietsers en ruiters

Uitholling overdwars of een verhoogde inrichting op de openbare weg?

Verkeersborden A13 en A14 lijken sterk op elkaar. Al geven beiden een gevaar aan, toch is de bedreiging verschillend. Verkeersbord A13 wijst immers op een uitholling overdwars of een ezelsrug. In voorkomend geval krijg je te maken met één of meerdere uithollingen in de weg die meestal veroorzaakt worden door slijtage aan het wegdek of een ongelijkheid op de weg. Anders gezegd zijnde, kan je flink door elkaar worden geschud! 

Verkeersbord A14 daarentegen, geeft een verhoogde inrichting op de openbare weg aan binnen een afstand van 150 m. De term ‘verhoogde inrichting’ wijst op de verschillende verkeersremmers die gebruikt worden door de overheid. De maximale snelheid om die verkeersremmers te passeren, is 30 km/u. 

In beide gevallen doe je er goed aan je snelheid te minderen. 

  

Image
A13
Image
A14
A13 A14

Ieder zijn verkeersbord

De vorm van de verkeersborden geeft, over het algemeen, de informatieve inhoud aan: gebod, gevaar, aanwijzing … Verkeersbord A21 wijst erop dat bestuurders moeten opletten voor een oversteekplaats voor voetgangers, die zich 150 m na het verkeersbord bevindt. Verkeersbord F49 daarentegen, is een aanwijzing voor bestuurders, maar ook voor voetgangers dat er een oversteekplaats voor voetgangers aanwezig is in de onmiddellijke nabijheid. Voetgangers zijn, ter herinnering, verplicht de oversteekplaats te gebruiken als deze zich op minder dan 30 m van hun positie bevindt. 

  

Image
A21
Image
F49
 A21 F49

Let op de vorm van het verkeersbord!

Al lijken de verkeersborden D9 et F99b sterk op elkaar, toch is hun betekenis totaal verschillend! De vorm van het verkeersbord bepaalt het verschil tussen een gebod (voor blauwe, ronde verkeersborden) en een eenvoudige aanwijzing (voor rechthoekige of vierkantige verkeersborden).

Verkeersbord D9 wijst dus aan dat voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A verplicht zijn dat deel van de openbare weg te gebruiken. Verkeersbord F99b daarentegen (hieronder aangegeven), wijst de betrokken weggebruikers erop dat er een weg of een deel van de openbare weg voor hen is voorbehouden. In dit geval voor voetgangers en fietsers. De maximum snelheid is er 30 km/u.

  

Image
D9
Image
F99B
D9 F99b

Verkeersborden D1 en F19 hebben elk, op dezelfde manier, een bijzondere en unieke betekenis. Verkeersbord  D1 is een gebodsbord en legt de verplichting op rechtdoor te rijden. Dat verkeersbord bevindt zich meestal aan een kruispunt of op het einde van een straat. Verkeersbord F19 is een aanwijzingsbord en wijst op éénrichtingsverkeer en bevindt zich meestal aan het begin van de straat. 

  

Image
D1
Image
F19
D1 F19

Let extra goed op!

Wanneer je geconcentreerd op de weg rijdt, kan het voorkomen dat je het onderscheid niet maakt tussen verkeersborden F5 en F53. Beide verkeersborden lijken inderdaad sterk op elkaar. Toch wijzen ze elk iets totaal anders aan. Beiden verwarren is op zich niet zo erg. Je riskeert alleen stevig te moeten omrijden als je naar het ziekenhuis moet! Let dus goed op: verkeersbord F5 geeft een autosnelweg aan, terwijl verkeersbord F53 aangeeft dat je je in de nabijheid van een verplegingsinrichting of een ziekenhuis bevindt. 

  

Image
F5
Image
F53
F5 F53

Op het grondgebied van een gemeente … of in een bebouwde kom 

Verkeersbord F43 beïnvloedt de verkeersregels niet. Het bord wijst op de toegang tot het grondgebied van de aangegeven gemeente. Verkeersbord F1a is daarentegen erg belangrijk met betrekking tot de toepassing van de verkeersregels. Het bord geeft een bebouwde kom aan en legt de verkeersregels op die eruit voortvloeien: 

 • maximum toegelaten snelheid van 50 km/u 
 • specifieke parkeerregels
 • plaats van de fietsers op de openbare weg
 • keuze van een rijbaan
 • ….

  

Image
F43
Image
F1A
F43 F1a

Het komt voor dat sommige verkeersborden sterk op elkaar lijken. Maar elk klein verschil telt. Heb je nog vragen over de verkeersborden?  Neem dan gerust contact met ons op: telefonisch via 02/286.33.84 of via mail op [email protected] .

Deel deze inhoud