Image
B2B Touring secteur 4 Sara et Axelle
De B2B-afdeling van Touring: het team verantwoordelijk voor sector 4 focust op klanten uit de bank- en verzekeringssector.

De B2B-afdeling van Touring beslaat uiteenlopende sectoren. Vandaag zetten we sector 4 in de kijker, waar twee dynamische dames aan de slag zijn: Sara en Axelle. Allebei focussen ze op onze klanten uit de bank- en verzekeringssector.


Het professionele parcours van Sara en Axelle

Sara zorgt als Key Account Manager voor optimale klantenrelaties en houdt zich bezig met onderhandelingen en besprekingen, zowel wat de prijs en de rendabiliteit als de prestaties betreft. Ze startte haar carrière in het bankwezen, maar stapte daarna over naar de autosector, met functies bij de klantenservice van Toyota Belgium en het relatiebeheer van invoerders als Kia en D’Ieteren. Bij Touring kan Sara haar expertise in de bank- en verzekeringssector volop benutten. Om nog beter op de hoogte te zijn van alle details volgt ze dit jaar bovendien het tweede deel van de opleiding verzekeringsrecht.

Axelle staat dan weer in voor alles wat te maken heeft met rapportering (activiteiten en kwaliteit) en voor de coördinatie met de andere interne afdelingen (zoals IT en Operations). Ze is van opleiding juriste, en werkte eerst 13 jaar aan de balie in Brussel en vervolgens 20 jaar in Griekenland als Contract Manager in de toeristische sector. Sinds 2017 is ze ook verantwoordelijk voor het operationele en administratieve beheer van een aantal bank- en verzekeringsklanten.


Het type klanten

Dankzij zijn hechte samenwerking met BNP Paribas Fortis en AG Insurance heeft Touring uitstekende banden met de bank- en verzekeringssector.

“Sector 4” beheert tevens de relatie met andere klanten, zoals Yuzzu (het vroegere Touring Verzekeringen), Amlin, Cardiff, Carrefour, BNP Paribas Fortis en Mutuaide.

Naast technische of medische bijstand en annulatieverzekeringen voor non-lifeproducten biedt Touring ook bijstand voor life-hospitalisatieproducten.

Daarnaast hebben verschillende van deze ondernemingen ook producten nodig voor hun kredietkaarthouders.

Prospecten uit de medische sector belanden meestal bij het team van Sara en Axelle. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de ziekenfondsen.


Specifiek voor bank- en verzekeringsklanten

Doordat de contracten waarvoor Axelle en Sara verantwoordelijk zijn een medische component hebben, kan de verwerking van de dossiers meer empathie en een grondige analyse van de gezinssituatie vergen dan dossiers waarin enkel technische bijstand geboden wordt. “We zijn echt bezig met ziektegevallen en overlijdens. De privacy van de verzekerden en de persoonlijke aspecten zijn dan ook heel belangrijk”, legt Sara uit.

“We werken altijd dossier per dossier, en er moeten soms moeilijke keuzes gemaakt worden. We staan dan ook voortdurend in contact met onze B2B-klanten (banken, verzekeringen) om in onderling overleg beslissingen te nemen in het belang van iedereen”, voegt Axelle eraan toe. Denk bijvoorbeeld aan de repatriëring van niet-stabiele patiënten of de correcte interpretatie van de algemene voorwaarden van een polis. Doordat het bij de schadegevallen soms om grote bedragen gaat, moet er echt heel goed samengewerkt worden. De ziekenhuiskosten in sommige landen kunnen immers zeer snel oplopen.

Voor de verzekeraars is ook de klantentevredenheid een essentieel element. “De verzekerden leggen vaak meteen de link tussen de bijstand die ze krijgen en hun verzekering, terwijl een bestuurder van een leasingwagen de leasingovereenkomst en de bijstandsdienst eerder als twee verschillende zaken zal beschouwen”, zegt Sara. De verzekeraars en Touring organiseren daarom allebei tevredenheidsonderzoeken en stellen telkens mogelijke verbeteringen voor.


De toekomst van sector 4

Het potentieel van de bank- en verzekeringssector in België is enorm en de contacten van Touring met de belangrijkste spelers op de markt zijn prima. Dankzij hun flexibiliteit kunnen Sara en Axelle elke partner producten en diensten aanbieden die volledig op maat van zijn behoeften uitgewerkt zijn.

Bovendien ondersteunen de digitalisering van onze diensten en de geoptimaliseerde koppeling met de IT-systemen van onze B2B-klanten activiteiten die een permanente verbinding en een nauwe samenwerking vergen.