Image
Elektrische fiets
Heb je onlangs een elektrische fiets gekocht, of ben je het van plan? Elk voertuig dat zich op de openbare weg begeeft, is onderworpen aan de wegcode en moet deze code respecteren. Dit zijn de regels die van toepassing zijn op de elektrische fiets.

Drie soorten elektrische fietsen

Sinds 1 oktober 2016 geldt een nieuwe reglementering voor elektrische fietsen. Deze worden ingedeeld in drie klassen (zie tabel onderaan).

  1. De ‘fiets met elektrische hulpmotor’ beschikt alleen over trapondersteuning: de motor werkt alleen als je zelf trapt en schakelt zichzelf uit zodra je sneller gaat dan 25 km/u.
  2. Een 'gemotoriseerde fiets' met een zwaardere hulpmotor en bedoeld om zware lasten te transporteren.
  3. De ‘speed pedelec’ stopt de trapondersteuning niet bij 25 kilometer per uur: als je blijft trappen, kun je er 45 km/u mee halen. Speed pedelecs vallen daardoor niet onder de categorie fietsen, maar onder bromfietsen klasse P. Deze komt naast de bestaande bromfietsen klasse A en B.

De ‘speed pedelec’: een apart geval

Dit type valt onder de regels voor een bromfiets klasse B. Dat betekent dat een bestuurder van een speed pedelec bijvoorbeeld niet mag rijden op fietspaden, of in eenrichtingsstraten waar fietsers wel in beide richtingen mogen rijden. Door middel van nieuwe onderborden (M11 tot M18) kan de wegbeheerder het gebruik van speed pedelecs in deze en vergelijkbare gevallen toch toelaten. Deze onderborden laten ook toe om, afhankelijk van de concrete verkeerssituatie, te bepalen waar je met je speed pedelec mag rijden: verplicht op het fietspad, verplicht op de rijbaan, of naar keuze van de bestuurder op de rijbaan of het fietspad.

Roel De Cleen, woordvoerder van de Fietserbond, dringt erop aan dat de wegbeheerders (de gemeenten en Gewesten) deze ook effectief zouden plaatsen. Dat gebeurt namelijk nog veel te weinig, waardoor er voor elektrische fietsers onduidelijke situaties ontstaan.

Tot slot moet je als gebruiker van een speed pedelec:

  • beschikken over een bromfietsrijbewijs AM of een autorijbewijs B;
  • je fiets laten inschrijven bij de dienst DIV en laten voorzien van een aangepaste kentekenplaat;
  • een gehomologeerde helm dragen;
  • je aan de heersende snelheidsbeperkingen houden, zoals maximaal 30 km/u in een zone 30, in een fietsstraat of op een fietssnelweg.

Garageknopje

Heel wat speed pedelecs en gemotoriseerde fietsen zijn uitgerust met een 'garageknopje'. Dat is een knopje waarmee de fiets zonder dat je meetrapt een snelheid van 5 à 6 km/u haalt. Het is bedoeld om de zware fiets makkelijker te kunnen verplaatsen. Doordat fietsen met dit garageknopje in theorie autonoom kunnen rijden (zonder dat je meetrapt), is in principe een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen nodig. In een antwoord op een parlementaire vraagt stelde bevoegd minister Kris Peeters begin dit jaar dat voor deze fietsen geen verzekering B.A. motorrijtuigen verplicht is. Een familiale verzekering blijft voor alle elektrische fietsen aangeraden.

  Fiest met elektrische hulpmotor Gemotoriseerde fiets Speed Pedelec
Vermogen tot 250 W tot 1000 W tot 4000 W
Snelheidsbeperking 25 km/u 25 km/u 45 km/u
Leeftijdsgrens Nee Vanaf 16 jaar Vanaf 16 jaar
Helmplicht Nee Nee Ja
Rijbewijs Nee Nee AM of B
Nummerplaat Nee Nee Verplicht
Verzekering Nee Ja (indien motor autonoom kan werken*) Ja (indien motor autonoom kan werken*)
Certificaat van Overeenstemming (COC) Nee Ja Ja
Wegcode Fiets Fiets Bromfiets Klasse P
 

* niet indien enkel "garageknopje"