Image
pech

Sedert enkele jaren bouwen de Vlaamse Overheid en de Federale Wegpolitie een dienst uit die snel tussenkomt bij pannes en ongevallen op de autosnelwegen. Het project heet FAST, voluit Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst.

Op donderdag 1 augustus zond de RTBF een reportage uit over de onaangename ervaring van een Belgische familie op de snelweg. Na een panne in Vlaanderen had het beroep gedaan op Touring maar het was uiteindelijk een onafhankelijke takelaar, uitgestuurd door de FAST interventiedienst, die hen te hulp kwam. Dat kwam hen letterlijk duur te staan want FAST hanteert forse tarieven. De reportage noopt ons echter om de positie van Touring in deze toe te lichten.

Ter herhaling: de bedoeling van FAST is om takelaars zeer snel te kunnen inzetten om voertuigen van de weg te verwijderen en zo minder files te veroorzaken. De takelaar moet ook een signalisatiewagen inzetten om de locatie te beveiligen. Dat verklaart deels het hoge kostenplaatje dat aan dergelijke acties verbonden is.

Hoe gaat FAST te werk?

Concreet gaat het zo: de Federale Wegpolitie roept een takelwagen op wanneer ze oordeelt dat een voertuig de veiligheid en de verkeersdoorstroming vermindert. De takeldienst sleept het voertuig naar de stelplaats van het takelbedrijf of naar een andere afgesproken veilige plaats.

Veiligheid, ja, maar niet ten koste van je portemonnee

Touring vindt het natuurlijk een goede zaak dat de wegen snel worden vrijgemaakt, maar het FAST-systeem heeft duidelijk een aantal negatieve kanten. De pechvogel krijgt immers een gepeperde factuur van de FAST.-takelaar. De prijzen kunnen bovendien enorm verschillen naargelang locatie en type panne. En daar maakt Touring wel degelijk een probleem van: de ervaringen op het terrein leren ons namelijk dat mensen, zelfs al staan ze op de pechstrook en hebben ze Touring reeds gebeld voor een depannage, toch verplicht worden om de FAST-takelaar zijn werk te laten doen. Zelfs wanneer de Touring pechverhelper al ter plaatse is! Hoewel we begrip opbrengen voor het feit dat er ook op de pechstrook gevaarlijke situaties ontstaan en er dringend een takeling nodig is, vinden we toch dat door deze oneerlijke concurrentie de consument beperkt wordt in zijn of haar keuze voor een dienstverlener. Bovendien betaalt deze dan tweemaal voor de assistentie: het lidmaatschap bij Touring én de takeling door FAST. Niet onbelangrijk: in het geval het voertuig door FAST wordt getakeld, komt Touring voor 250 euro tussen in de gemaakte kosten.

De factuur van de automobilist beperken

Met deze gang van zaken kunnen wij echter niet akkoord gaan. Daarom hebben we van meet af aan voorgesteld om de FAST-interventies (ook wanneer het voertuig zich op de pechstrook bevindt; blijkbaar door de politie ook als onveilig bestempeld) enkel te laten uitvoeren tot aan de dichtstbijzijnde parking, afrit of pechhaven. Zodat de betrokkenen vanaf daar wel beroep kunnen doen op hun eigen pechdienst waarvoor ze lidgeld betalen en bijgevolg de kosten beperken.

We betreuren dat ons initieel verzoek tot op vandaag nog steeds geen gehoor heeft gekregen. Onze concrete vraag omhelst een duidelijk kader en wel op gewestelijk niveau zodat interpretaties per provincie worden vermeden. Desnoods moet er een centraal meldpunt komen voor het signaleren van een panne zodat er geen dubbel werk wordt geleverd. Dat is onnodig en duur.   

Ettelijke vergaderingen met de politiediensten en de Vlaamse autoriteiten zijn al de revue gepasseerd waar de consument door dik en dun werd verdedigd door Touring. We wachten echter nog steeds op een antwoord. Omdat Touring zeker achter het principe staat van “snelle en veilige interventie” hebben wij wel degelijk het recht om een interventie uit te voeren volgens de gangbare voorschriften.

Meer info op https://wegenenverkeer.be/FAST

Deel deze inhoud