Image
De verschillende vakantieperiodes in het Franstalige en Nederlandstalige onderwijs hebben ook invloed op de takel- en bijstandsdiensten van Touring.

Sinds het schooljaar 2022-2023 is de vakantieregeling in het Belgisch onderwijs ingrijpend veranderd. Hierdoor lopen de vakantieperiodes in Vlaanderen en Wallonië niet langer gelijk. Dat betekent dus ook dat de Belgen net als de Fransen niet langer allemaal tegelijk op reis vertrekken. Hoe beïnvloedt dat de activiteiten van Touring?

De herfst- en de krokusvakantie duren in het Franstalige landsgedeelte voortaan twee weken in plaats van één. De paasvakantie valt tijdens de maand april in het Nederlandstalige onderwijs en tijdens de maand mei voor de Franstalige leerlingen, die bovendien les hebben tot begin juli en eind augustus al aan het nieuwe schooljaar beginnen.


Inschatting van het aantal interventies

Touring schat elk jaar in hoeveel gezinnen met vakantie zullen vertrekken, en dus hoe groot de vraag naar bijstand en interventies zal zijn. Dat gebeurt aan de hand van enquêtes. Maar dit jaar is het door de nieuwe regeling complexer om alles te berekenen.

Dat komt niet alleen doordat de ‘volumes’ voortaan gespreid worden. De verschuiving van de vakantieperiodes heeft immers ook een impact op het type interventies dat Touring moet voorzien. Waar de paasvakantie vroeger bijvoorbeeld een laatste kans bood om te gaan skiën, is het wintersportseizoen voorbij wanneer de Walen voortaan in mei hun koffers pakken. Daardoor zal een deel van de Belgische bevolking tijdens de paasvakantie wellicht voor het eerst niet naar de bergen, maar naar de zon trekken. Mei was echter al een drukke maand voor de Touring-teams, omdat er nogal wat feest- en brugdagen in vallen.

In het hoger onderwijs blijven de vakantieperiodes in het noorden en het zuiden van het land gelijklopen. Hierdoor blijft de piek tijdens de maand februari (wanneer veel studenten gaan skiën en er veel kans is op repatriëringen) net zoals vroeger aanwezig.


Interne organisatie

Intern zullen de veranderingen hoogstwaarschijnlijk zorgen voor minder plotse pieken in de werklast, maar zal het zomerseizoen wellicht langer aanvoelen. Na de Franstalige paasvakantie in mei duurt het immers niet meer zo lang voor de Vlamingen aan hun grote vakantie beginnen. De zomer zelf zal iets minder intens zijn, met vooral begin juli een lagere intensiteit voor de teams, maar het wordt een kwestie van volhouden.

De nieuwe regeling kan ook de versterking van onze teams beïnvloeden. Doordat het programma voor het hoger onderwijs niet verandert, kunnen we namelijk geen studenten inschakelen tijdens de Franstalige paasvakantie in de maand mei. Daar staat wel tegenover dat studenten sinds begin 2023 door een wijziging van de regelgeving jaarlijks meer uren voor Touring aan de slag mogen (600 uur in plaats van 450).

Eind februari organiseerde Touring voor studenten van het ECSEDI (onderdeel van de Franstalige Haute École Galilée) in dat kader een bezoek aan het hoofdkantoor, om hen te laten kennismaken met onze activiteiten en hen warm te maken voor een studentenjob tijdens de zomer.


Samenwerking met buitenlandse mobiliteitsclubs

Navraag bij mobiliteitsclubs in het buitenland leert dat zij geen grote impact verwachten door de veranderingen in de Belgische vakantieregeling. Zo wordt in Frankrijk zelf ook al geruime tijd gewerkt met gespreide vakantieperiodes in de verschillende regio's van het land.