Image
Hoe Touring zijn dienstverlening aanpast aan het toenemende aantal elektrische wagens op onze wegen.


Met het toenemend aantal elektrische wagens op onze wegen zullen de pechverhelpers van Touring steeds vaker te maken krijgen met nieuwe soorten defecten. We overlopen hier enkele storingen bij BEV’s (Battery Electric Vehicles, de 100% elektrische auto’s) en bij PHEV’s (de oplaadbare plug-inhybrides) en gaan na welke oplossingen Touring daarvoor kan bieden.

elektrische wagens - opladen
Fotograaf: Charlotte Stowe | Bron: Unsplash


Van de 381.000 pechgevallen in 2019 en de 295.000 in 2020 waarmee Touring te maken kreeg, had 0,2 tot 0,3% betrekking op BEV’s en 1,0 tot 1,25% op PHEV’s. Deze twee nieuwe aandrijftypes vertegenwoordigen dus maar 1,5% van alle interventies door onze pechverhelpers (zowel B2C als B2B).

Een ander beeld krijgen we echter wanneer we een analyse maken van de fleetmarkt. Die bestaat immers hoofdzakelijk uit recente wagens, en die zijn vaker geëlektrificeerd dan particuliere voertuigen. Daar loopt het percentage interventies in 2020 makkelijk op tot 4% elektrische voertuigen.


Welk type pechgevallen?

Bij BEV’s zien we vaak defecten die ook bij wagens met een verbrandingsmotor voorkomen. Dat is geen verrassing:


Het vijfde probleem heeft te maken met de hoogspanningsbatterij van de wagen. Het kan dan gaan om een laadprobleem, een defecte kabel of een storing in het BMS (battery management system). Dat een bandenprobleem op de eerste plaats staat, is niet zo verwonderlijk. Het extra gewicht van de batterijen zorgt er immers voor dat de banden sneller slijten.

Problemen met de elektromotor kunnen de Touring-teams jammer genoeg niet altijd ter plaatse oplossen (in tegenstelling tot storingen met een verbrandingsmotor). Bepaalde defecten vergen immers het “in quarantaine plaatsen” van de wagen of zelfs een interventie door de constructeur.

Toch zijn de pechbestrijders van Touring er in de eerste helft van 2021 in geslaagd om 55,8% van de pechgevallen met elektrische auto’s op de weg te verhelpen (de zogenaamde Roadside Repair Rate). Dat percentage is redelijk vergelijkbaar met de 65% die we normaal gezien halen voor auto’s met een verbrandingsmotor of ICE-wagens (Internal Combustion Engine). Dat cijfer verbetert bovendien elk jaar omdat onze teams steeds meer ervaring en knowhow opdoen.

elektrische wagens - Tesla
Fotograaf: David von Diemar | Bron: Unsplash


Bovenaan het lijstje van EV-merken waarvoor Touring moet uitrukken, staat Tesla. Dat is geen verrassing, aangezien hun hele aanbod louter uit elektrische wagens bestaat. Voor Touring is het echter van belang om de technische kenmerken te kennen van al de elektrische modellen van elk merk.

Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende soorten laadkabels. Een CHAdeMO-kabel controleert de verbinding tijdens het laden, terwijl het bij een Combo CCS-kabel de auto zelf is die de communicatie tussen laadpaal en voertuig aanstuurt.

Naast de certificatie van onze wegenwachters (alle Touring-pechbestrijders zijn HEV2-gecertificeerd om het hoogspanningssysteem te mogen ontkoppelen), organiseren we ook per merk opleidingen, zodat we voor elk merk een adequate herstelling kunnen uitvoeren op basis van de specificaties van de constructeur.

Wat als je zonder stroom valt?

Sinds 2019 investeert Touring in zijn laadcapaciteit. Dankzij twee EV-boosters kunnen we snel een hoogspanningsaccu herladen van klanten die zonder stroom gevallen zijn. En daar blijft het niet bij. Gezien het toenemende aantal elektrische wagens op onze wegen, wil Touring het aantal mobiele opladers fors opdrijven.

elektrische wagens - depannage
Sommige bestelwagens van Touring zijn speciaal uitgerust om elektrische auto’s te depanneren.


Dankzij de participatie in Optimile heeft Touring zijn stelplaatsen in maart jongstleden voorzien van de nodige oplaadinfrastructuur. Indien nodig kan een voertuig dus naar een van die laadcentra getakeld worden. Zo is er altijd een oplossing in de buurt voorhanden.

Tot slot heeft het team van onze Technical Helpdesk ook een educatieve rol. Rijden met een elektrische auto is namelijk niet altijd zo intuïtief als je denkt. Er worden nogal wat fouten gemaakt en mensen zitten vaak met pertinente vragen. Hier kunnen onze ervaren specialisten (vanop afstand) vaak soelaas brengen door juiste informatie en praktische tips te geven.

Deze dienstverlening is alleen mogelijk dankzij de nauwe en constante samenwerking met de autoconstructeurs. Zo worden we op de hoogte gehouden van welke defecten zich zoal voordoen en welke nieuwe technologische ontwikkelingen er op til zijn.