Image
veiligheid voetgangers
Steeds meer voetgangers begeven zich in het verkeer. Om de veiligheid van deze zwakke gebruikers te garanderen, is het belangrijk om de mensen te sensibiliseren en een aantal maatregelen te nemen.


Vorig jaar stierven 92 voetgangers in het verkeer. Dat zijn er 18 meer dan het jaar voordien, en in 2017 ging het ook al om 95 slachtoffers. Dat leiden we af uit cijfers van onze Federale Overheidsdienst Economie, die de officiële statistieken weergeeft, en uit gegevens van verkeersinstituut Vias.


Nu sinds de coronacrisis veel meer weggebruikers te voet deelnemen aan het verkeer, is het duidelijk dat we die cijfers naar beneden moeten krijgen. Het is belangrijk om deze doelgroep specifiek te benaderen met een reeks maatregelen en sensibiliseringsacties.


5 sterren voor weggebruikers, voertuigen en infrastructuur

Touring heeft al een affichecampagne gevoerd, waarbij we weggebruikers opriepen om even stil te staan bij de veiligheid van voetgangers. Omdat we in wezen allemaal voetganger zijn in het verkeer. Het is onze eerste verplaatsingsmethode, vóór de fiets, de trein of de auto. Zwakke of actieve weggebruikers moeten beter beschermd worden. En stappen moet voor korte afstanden zoveel mogelijk gestimuleerd worden, zeker in de stad.


Maatregelen dienen gericht te zijn op drie elementen: op de weggebruiker, op de voertuigen zelf en op onze weginfrastructuur. Minder ongevallen en minder slachtoffers kunnen we alleen maar bekomen door te ijveren voor 5-sterrenweggebruikers, 5-sterrenvoertuigen en een 5-sterreninfrastructuur.


Voetgangers en bestuurders: gedeelde verantwoordelijkheid

Verkeersveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom moeten voetgangers ook zelf een aantal basisregels in acht nemen, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat ze gezien worden. Dat betekent, vooral bij duisternis, niet te veel donkere kledij. Verkeersdeelname vergt aandacht. Laat je als voetganger dus niet afleiden door je smartphone of door luide muziek. En tenslotte: respecteer de verkeerslichten. Loop dus niet zomaar door ‘het rood’. Dat is niet alleen gevaarlijk, je hindert er ook de doorstroming van het verkeer mee.


Voertuigbestuurders kijken uiteraard uit voor voetgangers en houden zich aan een aantal basisregels: opletten bij donker weer, zich niet laten afleiden door hun smartphone of de elektronische apparatuur in hun auto, snelheid minderen in de buurt van oversteekplaatsen en scholen en altijd de nodige hoffelijkheid tonen tegenover voetgangers, die er wellicht voor zorgen dat er een auto minder in de file staat.


Betere bescherming bij een ongeval

Ook autobouwers dragen hun steentje bij: zo investeren ze steeds vaker in systemen die voetgangers meer bescherming bieden in geval van een aanrijding: de harde structuren net onder de motorkap en de bumper worden afgeschermd met zacht materiaal en de auto’s worden uitgerust met detectiesystemen en automatische noodremsystemen bij een dreigende aanrijding.

automatisch noodremsysteem


Veiliger oversteekplaatsen voor voetgangers

Tenslotte vraagt Touring aan de overheden in ons land om veilige oversteekplaatsen te voorzien, met een degelijke verlichting en een goede wegmarkering. Het parcours voor voetgangers moet aantrekkelijk gemaakt worden, zonder al te veel hindernissen, om hun veiligheid te waarborgen.

Deel deze inhoud