Image
Wie beheert de wegen?

Het is niet altijd makkelijk om te weten wie in België de wegen beheert. En niet zonder reden: wegenbeheer is namelijk een gewestelijke bevoegdheid.

In België is het beheer van het wegennet een gewestelijke bevoegdheid. Dit betekent in principe dat het de parlementen van het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn die beslissen over de organisatie van de werken, de signalisatie, het onderhoud enz. Maar zo simpel is het niet.

In Vlaanderen

Het beheer van de Vlaamse wegen is in handen van het Departement mobiliteit en openbare werken. Dit departement werkt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Het agentschap beheert ongeveer 7.000 km aan gewest- en autowegen, en meer dan 7.700 km aan fietspaden. Beide instanties vallen onder het gezag van de Vlaamse minister van Mobiliteit. Als u niet kunt vinden wie de weg beheert, neem je best contact op met het bevoegde gemeentebestuur.

Als je een probleem hebt ondervonden en je de beheerder van de openbare weg moet contacteren, kun je je meestal tot de gemeente richten. Weet tot slot dat als je schade hebt geleden door de slechte staat van de weg, niet altijd de beheerder verantwoordelijk is, zelfs als dit op een gewestweg gebeurde.

In Wallonië

Normaal gezien is het beheer van het wegennet een bevoegdheid van de Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (website alleen in het Frans). Maar op lokaal niveau beschikken de provincies en de gemeentes ook over hun eigen wegennet. Overigens nam het Waals Gewest een geweldig initiatief: een online gids (website alleen in het Frans) waarin je de beheerder van elke openbare weg kunt opzoeken.

In Brussel

Het Brusselse wegennet bestaat uit verschillende soorten infrastructuur: wegen, pleinen, tunnels, bruggen, maar ook metro- en tramrails. Dit net wordt beheerd door verschillende actoren:

  • Brussel Mobiliteit beheert de gewestelijke openbare wegen.
  • De gemeentebesturen beheren de andere openbare wegen.
  • De MIVB en de NMBS beheren de eigen infrastructuur.

Eerst moet je dus nagaan of de weg waarop je je bevindt op de lijst van de gewestwegenstaat. Indien dit zo is, kun je contact opnemen met Brussel Mobiliteit op het gratis nummer 0800/94.001. Indien niet, dan betreft het een gemeenteweg en moet je dus contact opnemen met het verantwoordelijke gemeentebestuur. 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: telefonisch via 02/286.33.84 of via mail op touringinfo@touring.be .