No Stop Tempo

Een verzekeringsproduct van AG

Annulatieverzekering voor één enkele reis

Terugbetaling van reiskosten en verloren vakantiedagen tot € 1.000 per persoon en € 3.500 per reis, zonder franchise. Je bagage verzekerd tot 1.000€ per persoon.
In geval van ziekte, het overlijden van een naaste, tweede zit, een ontslag, een nieuw arbeidscontract, …
Voor één reis
Reizen van minder dan € 150 voor een individuele persoon of van € 250 voor een familie.
Verblijven in België van minder dan 3 opeenvolgende overnachtingen (behalve indien duurder dan € 500)
Zakenreizen
Voor hoeveel personen wil je dekking?
Personen
persons
Wanneer & waar ga je op reis?

legal text above CTA NL No Stop Tempo

Duur van het contract
Contract met een beperkte duur (van 1 reis).

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

Totaal
€ 36 /persoon/trip
Waarborgen en beperkingen van deze formule
Wat is No Stop Tempo?
 • No Stop Tempo is een tijdelijke annulatieverzekering geldig voor één reis die ook een verzekering voor je bagage biedt.
 • Je krijgt tot €1.000/persoon of €3.500/reis terugbetaald als je je reis moet annuleren of vroeger moet terugkeren (€0 franchise).
 • Je krijgt tot €1.000 als je bagage gestolen is of te laat afgeleverd wordt door de luchtvaartmaatschappij (€0 franchise).

Wie kan op Touring rekenen?

 • Iedereen die in de polis vermeld staat en dezelfde domicilie deelt/ onder hetzelfde dak woont.

Waar kan ik op Touring rekenen?

 • De waarborg annulering geldt in de hele wereld.
 • De waarborg bagage geldt wereldwijd, buiten je woonplaats.

Wanneer kan ik op Touring rekenen?

 • Voor de annulatieverzekering:
  • Jij of je partner of familielid tot in de 2de graad worden ziek of overlijden.
  • Je krijgt je ontslag of tekent een nieuw arbeidscontract.
  • Er is grote materiële schade aan je woning.
 • Voor de bagageverzekering: je bagage is gestolen, vernietigd of ging verloren tijdens het vervoer door een luchtvaartmaatschappij.

Op welke diensten kan ik verder rekenen?

 • Onze Nederlandstalige bijstandscentrale staat 24u/7 voor je klaar.
 • Onze toeristische infolijn beantwoordt je vragen over je route, maximale snelheid in Duitsland, péagekosten in Frankrijk enz.
 • Je beheert je contract makkelijk online met MyTouring.
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen