Image
pot d'échappement voiture

Net zoals in tal van andere Europese steden, maakt Antwerpen zich klaar om de meest vervuilende wagens uit het centrum te weren.

Om te bepalen welke auto’s dat precies zijn, gebruikt men een combinatie van de euronorm of Europese milieustandaard voor voertuigen én het bouwjaar van de auto en precies daar knelt het schoentje…

Image
smog auto

Het nieuws dat Antwerpen als eerste Belgische stad een lage-emissiezone zal invoeren, werd overal met gemengde gevoelens onthaald. Duizenden automobilisten - die al dan niet in Antwerpen wonen – zullen immers door de maatregel geraakt worden. Wat zal er nu precies veranderen?

Het komt erop neer dat in de binnenstad en Linkeroever een rijverbod zal komen voor de meest vervuilende en bij uitbreiding de oudste wagens. In wijken die vandaag veel last ondervinden van luchtvervuiling, zullen voertuigen die veel fijn stof uitstoten niet langer welkom zijn. De fijne stofdeeltjes zijn verantwoordelijk voor heel wat longaandoeningen en wellicht liggen ze ook aan de basis van bepaalde kankertypes. In een eerste fase (vanaf 1 februari 2017) zullen benzinewagens die niet aan euronorm 1  voldoen, worden geweerd. Dieselwagens moeten minstens aan euronorm 4 voldoen of euronorm 3 met een roetfilter waarvoor je een Vlaamse roetfilterpremie hebt aangevraagd. Dit is slechts een eerste stap want vanaf 2020 moeten benzinewagen conform euronorm 2 en diesels conform euronorm 5 zijn. 

klopjacht op oude wagens

Los van de terechte ecologische argumenten mag men niet vergeten dat achter de cijfers en statistieken mensen zitten. Het gaat vooral om eigenaars van oudere wagens (en dan hebben we het niet eens over oldtimers) die niet langer in een deel van Vlaanderens grootste stad mogen rijden. Volgens onze schattingen zal deze regelgeving een weerslag hebben op ongeveer een kwart van het bestaande wagenpark.

Het is schrijnend om vast te stellen dat deze maatregel vooral de minst kapitaalkrachtige en ook de oudste automobilisten zal raken. Het is logisch dat wie jaarlijks weinig rijdt (het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per jaar bedraagt 15.000), ook langer van zijn wagen kan genieten. Kortom, er zijn veel meer mensen bij betrokken dan je op het eerste zicht zou vermoeden, vooral bij de eigenaars van dieselwagens.

Vanaf 1 februari 2017 al worden euronorm 3 diesels zonder roetfilter geweerd, tenzij tegen betaling. Dat gaat om wagens die tussen 2001 en 2006 werden verkocht. Met andere woorden: een dieselwagen die amper tien jaar is, wordt februari 2017 uit de Antwerpse binnenstad en Linkeroever geweerd. 

Naar buitenlands voorbeeld

Er is uiteraard een manier om jouw auto langer te gebruiken want het volstaat om een roetfilter te laten monteren. Feit is dat dit een relatief dure ingreep is (gemiddeld tussen 800 en 1.400 euro) die bovendien niet voor elke wagen mogelijk is. Overigens gaat het slechts om een tijdelijke oplossing want de filter brengt voor een euronorm 3 diesel slechts 3,5 jaar soelaas, namelijk tot aan de tweede fase van de maatregel in 2020. In onze wegcode werd al een specifiek verkeersbord opgenomen dat de grenzen van de lage-emissiezone zal aanduiden.

Image
verkeersbord lage emissiezone

Los daarvan zijn er al heel wat andere Europese steden die gelijkaardige maatregelen invoeren. Naast Nederland en Italië zijn dergelijke groene zones vooral in Duitsland al ingeburgerd. Daar gebruikt men vignetten die aangeven of je al dan niet door deze “Umweltzones” mag rijden. Dergelijke zones vind je er niet alleen in stadskernen maar ook op drukke wegen en op verkeersknooppunten. Om er te mogen rijden, moet een wagen aan bepaalde emissienormen voldoen en dat moet zichtbaar zijn middels een (betalende) sticker.

Touring betreurt overigens ook het feit dat elk Europees land (soms gaat het zelfs om een stad) zijn eigen verkeersregels* - die gelinkt zijn aan vervuiling – kan opleggen. Sommige steden werken met een sticker, andere gebruiken nummerplaatherkenning. Op die manier moeten Europese automobilisten zich niet alleen informeren over de plaatselijke situatie, ze moeten ook nog eens betalen in functie van de landen of steden die ze bezoeken. Het is hoog tijd dat Europa hier een en ander uniformiseert. Touring is vragende partij om de verschillende systemen op elkaar af te stemmen zodat de consument niet andermaal het kind van de rekening wordt.

Op de internetsite www.slimnaarantwerpen.be kan je zelf testen of uw voertuig Antwerpen binnen mag. Verder bestaat er een zeer informatieve, meertalige site waarop je de diverse systemen om verschillende Europese steden te kunnen binnenrijden, kan nalezen. 

Voor meer info over de betrokken steden en zones en de aankoop van ecovignetten, kan je telefonisch terecht bij Touring Info op nr. 02 286 33 84 of via mail: [email protected]. De milieustickers (Umweltplakette) voor Duitsland zijn verkrijgbaar via de Touring Shop, Wetstraat 44, 1040 Brussel.

Deel deze inhoud