Image
driving

Een nieuw rijexamen, een nieuwe rijopleiding: er was de voorbije maanden heel wat veranderd in Vlaanderen. Maar een arrest van 12 maart 2020 leert ons dat de Raad Van State het besluit van de Vlaamse regering nietig verklaard heeft. Hieronder lees je de details …  

Sinds 2017 is het rijbewijs een Gewestbevoegdheid en kunnen er dus specifieke accenten gelegd worden in de opleiding op basis van de lokale situatie. Met name in Vlaanderen werden op dat vlak heel wat wijzigingen doorgevoerd. Dit waren de twee belangrijkste regels:

 

1. Terugkommoment

Uit statistische gegevens blijkt dat beginnende automobilisten de grootste risicogroep vormen voor verkeersongevallen. Daarom moesten zij een halve dag stage volgen (€ 100) als aanvullende opleiding. Dit terugkommoment bestond uit een opleiding van vier uur, met onder meer een groepsgesprek over het weggedrag en praktijkoefeningen op een afgesloten terrein. Het probleem dat in het arrest van de Raad van State wordt aangekaart, is dat het alleen betrekking heeft op inwoners van Vlaamse gemeenten en op houders van een rijbewijs B dat in Vlaanderen is uitgereikt. Het terugkommoment moest plaatsvinden tussen 6 en 9 maanden nadat dat je geslaagd was voor je praktijkexamen.

 

2. Minimumopleiding van 9 maanden

In de Vlaamse hervorming werd de minimumopleiding opgetrokken van drie naar negen maanden, terwijl dit in Brussel en in Wallonië drie maanden bleef. Volgens de Raad van State heeft de Vlaamse regering hiermee echter een verplichting opgelegd aan gemeenten waarvoor zij niet bevoegd is. Bovendien verhindert het inwoners van Vlaanderen om een opleiding te volgen in een andere regio, wat niet strookt met het recht op vrije keuze.

Zo berichtte de pers destijds over een jonge bestuurder die zijn rijbewijs in Brussel behaald had, maar in Vlaanderen woonde (Beersel). Nadat hij geslaagd was voor zijn theorie en praktijk, trok hij naar het gemeentehuis voor zijn definitief rijbewijs. Maar dat werd hem geweigerd!

Het besluit van de Vlaamse regering werd dan ook nietig verklaard door dit arrest van de Raad van State ...

Deel deze inhoud