Image
bande arrêt - pech

Stoppen op de pechstrook doe je niet zomaar. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. In de meeste gevallen mag je ook niet rijden op de pechstrook. Lees onze tips en ons advies om ongelukken te vermijden ...

‘Overlevingsduur’: 15 tot maximaal 20 minuten! Volgens getuigenissen op het internet zou dat de tijd zijn die verstrijkt tussen het stoppen op de pechstrook van een autosnelweg en het risico op een aanrijding.
Maar volgens Benoît Godart, woordvoerder van het instituut voor verkeersveiligheid Vias, wordt dat cijfer niet gestaafd door feiten: “Bij mijn weten heeft geen enkel ernstig onderzoek die zogezegde overlevingsduur aangetoond. Toch hoef je geen expert te zijn om te snappen dat stoppen op de pechstrook van een autosnelweg heel gevaarlijk blijft.

Wat Vias echter het meest verontrust, zijn de resultaten van een recente enquête over hoe weggebruikers zich gedragen op de pechstrook. Bekijk ze hier:

 • Eén automobilist op drie is al moeten stoppen op de pechstrook van een autosnelweg, terwijl één bestuurder op de tien gestopt is om een onwettige reden.
 • 80% van hen voelde zich onveilig!
 • Minder dan de helft van de bestuurders leefde de veiligheidsvoorschriften na: de gevarendriehoek plaatsen en een fluohesje aantrekken.

Waarom stoppen mensen op de pechstrook?

 • Bijna 7 mensen op 10 hadden autopech (69%).
 • 1 op de 10 had een ongeval gehad (10%).
 • 1 persoon op 10 was gestopt voor een compleet onwettige reden: dringend moeten plassen, de gps instellen, iemand bellen enzovoort.

Welke sancties zijn er voor onterecht stoppen op de pechstrook?

Stoppen zonder geldige reden (panne, ongeval, ...) is een overtreding van de tweede graad en kan je een boete van 116 euro opleveren. Zijn er naast pech of een ongeluk nog andere redenen om te stoppen?
Amper: 63% van de ondervraagden denkt immers dat ze mogen stoppen op de pechstrook als de bestuurder zich niet goed voelt. In principe mag dat niet, behalve bij overmacht. Maar dan moet je de noodzaak kunnen bewijzen.

Waar moet je je fluohesje bewaren in de auto?

56% van de ondervraagden bewaart zijn fluohesje waar het moet: binnen handbereik in de cabine van de wagen. 38% bewaart het echter in de koffer, en dat is geen goed idee. Want volgens de wegcode moet elke bestuurder het hesje aantrekken vóór hij uit de wagen stapt.

Ter herinnering: in België ben je verplicht om één hesje aan boord te hebben, ook al vervoer je meerdere passagiers. In landen zoals Spanje moet je één hesje per persoon aan boord hebben, wat veel logischer lijkt!

Op welke afstand moet je de gevarendriehoek plaatsen?

De meerderheid van de ondervraagde automobilisten weet wel degelijk dat ze hun gevarendriehoek moeten gebruiken als ze op de pechstrook stoppen, maar velen weten niet op welke afstand ze die moeten plaatsen: 6 op de 10 weet niet dat je hem op een autosnelweg op 100 meter van de wagen moet zetten.
De uitleg is simpel: 100 meter is ± de remafstand van een voertuig dat tegen 120 km/u rijdt.

Mag je op de pechstrook rijden?

Deze ‘lege’ strook dient niet als parkeerplaats bij pech, maar is primordiaal voor de hulpdiensten als rijstrook. Soms wordt de pechstrook bij files ook als rijstrook gebruikt, maar dat mag enkel wanneer er specifieke infrastructuur werd geplaatst (zoals signalisatie met wisselende informatie).
Anders is rijden er verboden! Uit het onderzoek van Vias bleek ook dat:

 • 1 Belg op de 10 al op de pechstrook had gereden zonder geldige reden;
 • 40% van die mensen dat deed om de volgende afrit te nemen;
 • dit bij 10% was om de files te passeren!

Dergelijk gedrag is uiteraard verboden en kan je een boete van 58 euro opleveren. Naast de boete die je riskeert, moet je gewoon denken aan het volgende: langs een overvolle pechstrook kunnen de hulpdiensten niet tijdig de plaats van een ongeval bereiken ...

Praatpalen: afgeschaft in Vlaanderen, niet in Wallonië

Sinds begin 2017 heeft Vlaanderen alle praatpalen langs de autosnelwegen buiten dienst gesteld. De redenen hiervoor waren:

 • Bijna iedereen heeft een gsm, dus worden de praatpalen nog maar zelden gebruikt.
 • Het onderhoud van de palen is duur.
 • De intrede van nieuwe automatische belsystemen zoals e-call.

Wallonië doet het anders. Het gewest moderniseerde namelijk recent de praatpalen. De Waalse overheid bepleit het voordeel van de automatische plaatsbepaling bij een oproep. En de palen zouden ook helpen om misverstanden te vermijden als gevolg van stress bij de bestuurder.

Tien tips als je op de pechstrook gestopt bent:

 • Parkeer je wagen zo dicht mogelijk tegen de vangrails.
 • Zet de vier richtingaanwijzers aan, als dat nog kan.
 • Trek je fluohesje aan voor je uitstapt.
 • Laat eventuele passagiers altijd langs de rechterkant uitstappen en vraag hen achter de vangrail te gaan staan.
 • Hou je blik altijd op het verkeer gericht als je uitstapt. Wandel nooit met je rug naar het aankomende verkeer toe.
 • Plaats de gevarendriehoek op ongeveer 100 meter van de auto. Stap hiervoor als dat kan achter de vangrail. Keer terug door achteruit te stappen: je moet het verkeer altijd in het oog houden, het gaat om je veiligheid!
 • Verwittig de hulpdiensten en geef je precieze locatie door met behulp van de kilometerpalen.
 • Wacht achter de vangrail op de hulpdiensten. Blijf in geen geval op de pechstrook staan.
 • Laat je auto zo vlug mogelijk takelen als hij niet meer kan rijden.

La Wallonie agit autrement puisqu'elle a investi récemment dans la modernisation de ces bornes. Parmi les raisons avancées par les autorités, l'avantage que représente la localisation automatique de l'appel. Mais aussi que cela éviterait des malentendus liés au stress des automobilistes.

Deel deze inhoud