Image
Wie heeft voorrang als een bus zijn halteplaats verlaat?
Als autobestuurder gebeurt het regelmatig dat je net aan een bushalte komt aangereden, op het ogenblik dat een bus deze wil verlaten. Moet je dan stoppen om de bus voorrang te verlenen? Of heb jij voorrang op de bus? Alles hangt af van de situatie.

Men zegt wel eens dat een bus die een bushalte verlaat altijd voorrang heeft op aankomende bestuurders. Op heel wat bussen hangt ook een soort affiche die dat aangeeft. Maar is dat wel zo?

Binnen de bebouwde kom

Als de buschauffeur een halteplaats verlaat die gelegen is binnen de bebouwde kom, dan moet je inderdaad voorrang verlenen aan de bus. Hiervoor is wel vereist dat de busbestuurder via zijn richtingaanwijzer te kennen gaf dat hij de halte zou verlaten. Als je vaststelt dat een busbestuurder zijn richtingaanwijzer aanzet om terug op de weg te komen, moet je dus afremmen en zo nodig stoppen om aan de bus voorrang te geven.

De busbestuurder mag de halteplaats niet zomaar verlaten als je er al ‘naast bent’. De busbestuurder moet dus kijken of je hem nog niet aan het inhalen of voorbijsteken bent. Bij een ongeval zal er veel belang gehecht worden aan de verklaringen van de partijen en van eventuele getuigen. Ook de plaats aan je wagen waar de schade zich voordeed is van belang.

Voorzichtig zijn

Zelfs als de bus voorrang heeft op jou, is die voorrang nog niet absoluut. Van de buschauffeur mag namelijk sowieso worden verwacht dat hij voorzichtig is. Diens eventuele onvoorzichtigheid kan dus een argument in je voordeel zijn als je betrokken raakt bij een ongeval met een bus.

En buiten de bebouwde kom?

Als de bus een halteplaats verlaat die gelegen is buiten de bebouwde kom, geldt deze voorrangsregel niet. In dat geval spelen de gewone regels. Dat wil dus zeggen dat de buschauffeur aan jou voorrang moet verlenen. De bus die de halteplaats verlaat voert namelijk een maneuver uit en moet dus voorrang verlenen…

Vindt dit artikel terug op de site van Gocar.be

Image
Gocar

Deel deze inhoud