Wanneer een bekeuring of boete betwisten?

15/02/2017
amendes - boetes

Te snel rijden, het oranje of rode licht negeren, een witte lijn overschrijden ... Je hebt zopas een proces-verbaal in je bus gekregen. Wat gaat er gebeuren en vooral: wat kun je doen?

Een proces-verbaal krijgen is nooit leuk en zeker niet wanneer dat als een donderslag bij heldere hemel komt. Je herinnert je zelfs niet dat je een overtreding begaan hebt of je bent ervan overtuigd dat je in je recht bent. Hoe best reageren?

 

Eerste stap: onmiddellijke inning

Wanneer je een proces-verbaal krijgt, zal er vaak op vermeld staan dat je enkele dagen later een voorstel tot onmiddellijke inningzult ontvangen. Dat wil zeggen dat het parket je voorstelt om een forfaitaire boete te betalen zodat je niet vervolgd wordt.

 

 • 50 euro voor overtredingen van de 1ste graad, d.w.z. 'kleine' overtredingen zoals je richtingaanwijzers niet gebruiken om af te slaan of van rijstrook te veranderen.
 • 110 euro voor overtredingen van de 2de graad (bijvoorbeeld niet handenvrij bellen tijdens het rijden of het oranje licht negeren).
 • 165 euro voor overtredingen van de 3de graad (een rood licht negeren, een doorlopende witte lijn overschrijden).

 

De snelheidsovertredingen worden anders ingedeeld (afhankelijk van de ernst van de overschrijding en van het type snelheidsbeperking), maar het principe is hetzelfde.

 

Bij overtredingen van de 4de graad, de zwaarste overtredingen, wordt nooit een onmiddellijke inning voorgesteld. Je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de rechtbank.

 

Hoe reageren?

Bij een verzoek tot onmiddellijke inning hebje drie mogelijkheden:

 

 • je betaalt het gevraagde bedrag binnen de opgelegde termijn, gewoonlijk binnen de 10 werkdagen. In dat geval is de zaak gesloten en zulje er niets meer over horen.
 • je vergeet het bedrag te betalen binnen de opgelegde termijn: in dat geval word je gedagvaard voor de politierechtbank.
 • je beslist om de overtreding te betwisten. In dat geval moet je het betwistingsformulier bij het proces-verbaal invullen en terugsturen met de post. Dit hoeft niet aangetekend, maar het geeft je wel een bewijs dat je het document op tijd hebt teruggestuurd.

 

Let op: betaal niet als je van plan bent om de bekeuring aan te vechten, want na betaling van de onmiddellijke inning wordt de zaak afgesloten.

 

Tweede stap: de beslissing van het parket

Als je beslist hebt om je proces-verbaal te betwisten, dan wordt je betwistingsformulier overgedragen aan het parket. De procureur des Konings die verantwoordelijk is voor het dossier zal je antwoord bestuderen en kan drie beslissingen nemen:

 

 • de vervolging stopzetten: als je een overtuigende reden hebt opgegeven en hiervoor het bewijs hebt geleverd, kan de procureur het dossier zonder gevolg klasseren.
 • je een minnelijke schikking voorstellen: als de procureur vindt dat je redenen niet voldoende zijn of als je bewijzen niet overtuigend zijn, kan hij je opnieuw voorstellen om de zaak in der minne te regelen. Het tarief is dat van de strafrechtelijke schikking, verhoogd met 10 euro. Je kunt deze schikking altijd weigeren. In dat geval heeft de procureur geen andere keuze dan je te vervolgen.
 • je dagvaarden: als de procureur je dossier bestudeert en er verzwarende omstandigheden in vindt (het is bijvoorbeeld al de vierde keer dat je een oranje licht negeert sinds het begin van het jaar), is de kans groot dat hij je geen minnelijke schikking voorstelt en je rechtstreeks naar de rechtbank doorverwijst.

 

Derde stap: de politierechtbank

Er zijn vijf situaties waarin je voor de politierechtbank moet verschijnen:

 

 • je hebt de onmiddellijke inning geweigerd, de overtreding betwist en het voorstel tot een minnelijke schikking geweigerd.
 • je hebt de onmiddellijke inning geweigerd en de overtreding betwist.De procureur heeft beslist je rechtstreeks voor de rechtbank te dagvaarden.
 • je bent vergeten de onmiddellijke inning of de minnelijke schikking te betalen.
 • je hebt een overtreding van de 3de graad begaan en het parket van het arrondissement waar de overtreding is gebeurd, heeft beslist om je te vervolgen zonder een onmiddellijke inning voor te stellen.
 • je hebt een overtreding van de 4de graad begaan.

 

In al die gevallen laat je je best bijstaan door een advocaat. Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan zal die de kosten met betrekking tot je verdediging dekken.

 

Voor de politierechtbank verschijnen houdt meestal een risico in.. De rechters tonen zich dikwijls minder begripvol en de boete is in ieder geval hoger dan de schikking die het parket je heeft voorgesteld. Bovendien bestaat de kans dat je rijbewijs wordt ingetrokken. Een rechter mag zo’n straf volgens de wet immers opleggen voor overtredingen van de 2de en de 3de graad, en is dat zelfs verplicht voor overtredingen van de 4de graad.

 

Ons advies

Een overtreding betwist je beter niet, behalve als je echt zeker bent van je recht en je dat ook kunt bewijzen.

 

Als je denkt een kans te hebben om je rechten te doen gelden, kun je altijd proberen om de overtreding één keer te betwisten en de minnelijke schikking te betalen als dat niet lukt. Vergeet echter niet dat de kans bestaat dat je geen minnelijke schikking meer krijgt voorgesteld en dat je direct naar de rechtbank moet.

 

Als je zaak tenslotte voor de rechtbank komt, neem dan best een advocaat in de arm. Als dat niet kan, ga dan zelf naar de zitting. Dan hebje toch minstens de kans om je standpunt uit te leggen of begrip te vragen aan de rechter.

Deel dit

Verwante inhoud