Image
schrijven op de computer - mac book
De Europese Commissie wil paal en perk stellen aan de wildgroei in misleidende boekingswebsites.

Online boeken is populair maar helaas zijn de praktijken weinig doorzichtig. Gevolg: een stroom van consumentenklachten. Veel websites zijn ronduit misleidend en dat druist in tegen de EU-consumentenwetgeving.

Sinds oktober van vorig jaar worden 352 websites nauwkeurig in de gaten gehouden en de bevindingen tot dusver zijn bedroevend. Ruim 235 websites zijn in hetzelfde bedje ziek: op het einde van het boekingsproces worden er plots extra kosten aangerekend waardoor de reële kostprijs veel hoger uitvalt dan initieel aangegeven.

Ook misleidend zijn de promoties die bepaalde websites uitsluitend als lokmiddel inzetten. Die promoties blijken vervolgens bij het boeken niet of nauwelijks te bestaan. Ook de gangbare praktijk om een kamer als ‘de laatste kamer’ te adverteren, is laakbaar. Doorgaans gaat het om de laatst beschikbare kamer aan een specifiek promotietarief op de site in kwestie en staat het volledig los van de reële beschikbaarheid. Touring waarschuwt ook voor websites die nauwelijks of geen informatie geven over de vestiging van het bedrijf in kwestie.

De betrokken ondernemingen werd inmiddels gevraagd hun praktijken in overeenstemming te brengen met de EU-consumentenwetgeving. Wie in gebreke blijft, mag zich verwachten aan administratieve en gerechtelijke vervolging in functie van de geldende nationale wetgeving.

Deel deze inhoud