Image
Fietsostrade: een snelweg voor fietsverkeer
Fietsostrades of fietssnelwegen zijn fietsroutes voor lange afstanden. Er bestaat geen officiële definitie van fietsostrades, maar ze moeten zo ingericht zijn dat je er snel, veilig en comfortabel kan fietsen.

Dat houdt in: een breed fietspad (minstens 3 meter) met een goed wegdek (bij voorkeur asfalt of beton).

Op een fietssnelweg moet je een constant tempo kunnen aanhouden (gemiddeld minstens 20 kilometer per uur), en daarom zijn er zo weinig mogelijk verkeerslichten of gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd verkeer waarvoor de fietser moet afremmen of stoppen.

Voorbehouden voor fietsers

Fietsostrades zijn voorbehouden voor fietsers. Motorfietsen zijn er verboden en wandelaars zijn er alleen welkom als het fietspad breed genoeg is.

De wegcode kent het concept fietsostrade niet, er gelden dus de gewone verkeersregels.

In Vlaanderen werden de eerste fietsostrades vooral in de provincie Antwerpen aangelegd, maar ook de zogenaamde HST-route tussen Leuven en Brussel wordt druk gebruikt. In 2018 moet een fietsostrade tussen Antwerpen en Gent voltooid zijn.

In Wallonië is er het RAVeL- netwerk, dat bestaat uit autovrije paden, vaak op oude buurtspoorweglijnen. RAVeL is echter in de eerste plaats voor de recreatieve fietser bedoeld.

Foto: © Provincie Vlaams-Brabant

Deel deze inhoud