Image
Fietsostrade: een snelweg voor fietsverkeer
10 april 2015
Fietsostrades of fietssnelwegen zijn fietsroutes voor lange afstanden. Er bestaat geen officiële definitie van fietsostrades, maar ze moeten zo ingericht zijn dat je er snel, veilig en comfortabel kan fietsen.

Dat houdt in: een breed fietspad (minstens 3 meter) met een goed wegdek (bij voorkeur asfalt of beton).

Op een fietssnelweg moet je een constant tempo kunnen aanhouden (gemiddeld minstens 20 kilometer per uur), en daarom zijn er zo weinig mogelijk verkeerslichten of gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd verkeer waarvoor de fietser moet afremmen of stoppen.

Voorbehouden voor fietsers

Fietsostrades zijn voorbehouden voor fietsers. Motorfietsen zijn er verboden en wandelaars zijn er alleen welkom als het fietspad breed genoeg is.

De wegcode kent het concept fietsostrade niet, er gelden dus de gewone verkeersregels.

In Vlaanderen werden de eerste fietsostrades vooral in de provincie Antwerpen aangelegd, maar ook de zogenaamde HST-route tussen Leuven en Brussel wordt druk gebruikt. In 2018 moet een fietsostrade tussen Antwerpen en Gent voltooid zijn.

In Wallonië is er het RAVeL- netwerk, dat bestaat uit autovrije paden, vaak op oude buurtspoorweglijnen. RAVeL is echter in de eerste plaats voor de recreatieve fietser bedoeld.

Foto: © Provincie Vlaams-Brabant

Deel deze inhoud
17 februari 2020

Elektrische auto: ideaal … of toch bijna!

Elektrische auto's staan volop in de belangstelling. Ze zouden dé mirakeloplossing zijn om het probleem van de CO2-uitstoot op te lossen. Maar zijn ze wel voor iedereen geschikt?

In het verkeer veroorzaken elektrische auto’s inderdaad nauwelijks vervuiling. Alleen de banden en remmen produceren fijn stof, maar dat geldt ook voor andere auto’s. Vraag is natuurlijk hoe de elektriciteit wordt geproduceerd. Als de stroom afkomstig is van hernieuwbare bronnen, is er geen vuiltje aan de lucht, maar anders klopt het ecologische plaatje niet meer. Ook de productie van de batterijen gebeurt trouwens niet bepaald milieuvriendelijk.

17 februari 2020

Dieselwagens: redelijk blijven

België is lang een dieselland geweest. Diesel stoot immers weinig CO2 uit, is goedkoper en presteert beter. Toch wordt diesel tegenwoordig met alle zonden van de wereld overladen. Zijn dieselwagens vandaag dan nog een goed idee? Alles hangt af van hoe je ze gebruikt!

13 februari 2020

Benzinemotoren hebben de wind in de zeilen!

Benzine is uitgegroeid tot de populairste brandstof in ons land. Waar diesel vijf jaar geleden nog een grote voorsprong had, zagen we in 2019 een heel ander beeld, met 62% van de nieuwe inschrijvingen voor benzinemodellen en iets meer dan 30% voor diesels. De populariteit van benzine heeft natuurlijk te maken met de antidieselcampagne. En de trend lijkt zich ook door te zetten. Waarom?