Image
Lage emissiezones
Elke stad die beslist om de CO2-uitstoot aan te pakken, voert haar eigen systeem in. Resultaat: een kakofonie die de automobilisten onzeker maakt.

Met het oog op de steeds toenemende stedelijke vervuiling en in het bijzonder de stijging van de fijne deeltjes in de lucht, ondernemen heel wat steden vandaag de dag actie. Helaas leidt het totale gebrek aan overleg tot een overvloed van normen waardoor automobilisten het bos door de bomen niet meer zien. Touring pleit ervoor om de verschillende systemen op nationaal en zelfs op Europees niveau op elkaar af te stemmen.

Een voorbeeld: Antwerpen en Brussel

Antwerpen heeft reeds een systeem ingevoerd voor een toelatingsverbod voor vervuilende voertuigen. Brussel volgt op de voet maar zoals blijkt uit onderstaande vergelijkende tabel betreft het geen copy/ paste van het Antwerpse systeem.

Antwerpen

Brussel

Diesel en euronormen 1, 2 en 3

 • Vanaf euronorm 3 (met roetfilter): toegelaten in de lage-emissiezones. Het betreft de voertuigen waarvan de eerste inschrijving dateert van na 2001.
 • Euronormen 2, 1 of zonder roetfilter: toegangsverbod.
 • Euronorm 2: toegelaten tot 1 januari 2019. Wagens op benzine/LPG zijn toegelaten tot 1 januari 2025..
 • Euronorm 3: toegelaten tot 1 januari 2020.
 • Wagens op benzine/LPG euronorm 1 en zonder euronorm verboden vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024. 

Euronorm 4

 • Toegelaten in Antwerpen tot 1 januari 2020.
 • Van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025: toegelaten mits betaling.
 • Volledig verboden na 2025.
 • Volledig toegangsverbod vanaf 2022 voor wagens op diesel.

Benzine, gas en LPG

 • Benzine met euronorm 1: toegelaten tot 1 januari  2020
 • Benzine zonder euronorm 1 en waarvan de eerste inschrijving dateert van voor 1992: niet toegelaten
 • Wagens toegelaten tot 1 januari 2019.

Oldtimers

 • Wagen van meer dan 40 jaar oud: toegelaten mits betaling
 • Wagen van 30 jaar en ouder: toegelaten mits betaling. Gratis afwijking voorzien voor wagens met kentekenplaat ‘O’ en ouder dan 30 jaar. 

Toegang tot de lage-emissiezones

 • Toegang mogelijk mits betaling van een dagpas die tot 8 keer per jaar kan worden aangeschaft, ook wanneer het voertuig niet voldoet aan de criteria en dus normaalgezien niet toegelaten is.
 • Mogelijkheid om een toegangspas aan te schaffen voor maximaal 8 dagen. De prijs van de toegangspas is nog niet bekend.

Grootste slachtoffer van deze verwarring: de automobilist die niet meer weet aan welke norm zich te houden!

Touring staat positief tegenover de lage-emissiezones

De lage-emissiezones zitten ook bij onze buurlanden in de lift, maar ook zij volgen  elk hun eigen systeem ... Sommige landen leggen stickers of vignetten op om de vervuilende voertuigen te herkennen, andere kiezen voor de identificatie aan de hand van de kentekenplaat. Het ene land gaat voor een volledig toegangsverbod voor de meest vervuilende voertuigen, het andere maakt de toegang ervan betalend. Om de verwarring compleet te maken is dan ook nog de signalisatie verschillend van land tot land.

Touring is zeker te vinden voor de invoering van lage-emissiezones maar pleit wel voor een uniforme Europese regelgeving.

De gebruikers verkiezen normen boven beperkingen

De gebruikers zelf zouden opteren voor strengere normen voor de constructeurs. Dit is toch wat bleek uit een online peiling die Touring deed. Slechts 13% van de weggebruikers zeggen overtuigd te zijn door de lage-emissiezones, terwijl 66% van mening is dat het opleggen van strengere emissienormen aan de constructeurs efficiënter zou zijn.

Touring vraagt een harmonisatie op Europees niveau

Wij steunen de maatregelen die worden genomen met het oog op een betere mobiliteit en een gezondere leefomgeving. We stellen evenwel vast dat er voor de autoriteiten nog werk aan de winkel is om de wetgeving en de momenteel geldende systemen te vereenvoudigen. En toch is volgens ons de harmonisatie van de wetgevingen de beste garantie voor een succesvol systeem dat gerespecteerd wordt door zowel automobilisten als constructeurs.

We vragen dus aan de Belgische en Europese instanties om rond de tafel te gaan zitten en dringend werk te maken van de harmonisatie van de reeds bestaande en de toekomstige systemen.

Deel deze inhoud