Image
publieke parking
Als bestuurder heb je je voertuig vast al in een publieke parking geparkeerd. Maar ken je ook de verkeersregels die er van toepassing zijn? Meer uitleg...

Wat is een publieke parking?


In ons artikel over de verschillende soorten parkings, lichten we toe dat een publieke parking een parkeermogelijkheid is die gelegen is op een publiek domein en eigendom is van een publieke autoriteit. Voorbeelden zijn parkeerplaatsen langs het voetpad, gemeentelijke parkings enz., …

Welke regels moet je volgen?


Als je je voertuig op een publieke parking parkeert, dan bevind je je op de openbare weg. Je moet dus de verkeersregels respecteren zoals bijvoorbeeld: 

  • Het volgen van de bewegwijzering en de grondmarkeringen 
  • De voorrangsregels  die opgelegd worden door de bewegwijzering of - bij gebrek hieraan - de regel van voorrang van rechts  toepassen
  • Over een voertuig beschikken met een geldige nummerplaat ; in orde zijn met de verzekering en de technische controle … 

Wat gebeurt er bij inbreuk, diefstal of schade?


Je bevindt je steeds op de openbare weg, dus: 

  • Bij inbreuk kan de politie je steeds een boete geven 
  • Als er een ongeval plaatsvindt, kan je de politie bellen om een aanrijdingsformulier in te vullen. Als er geen zwaargewonden zijn, zou de politie kunnen weigeren om tussen te komen. 
  • Als je het verkeer hindert of parkeert waar het verboden is, en men jou niet vindt, dan kan de politie je voertuig laten wegtakelen. De kosten en de boete die hieraan verbonden zijn, moet je betalen. 
  • Bij schade of diefstal is de publieke autoriteit niet verantwoordelijk. 

Meer info?