Image
Rijden in het buitenland: Chinese puzzels oplossen

Heb jij een buitenlandse reis gepland deze zomer? Denk er dan aan dat de verkeersregels in je vakantieland vermoedelijk niet dezelfde zijn als bij ons. Wij hebben alvast wat nuttige info en tips voor je verzameld.

Verplicht aan boord

Wist je dat België zowat het enige land is waar je verplicht een brandblusser aan boord moet hebben? Dat kan zelfs gecontroleerd worden bij de technische keuring, inclusief de houdbaarheidsdatum van het apparaat.
Bovendien moet de brandblusser zich op een plaats bevinden waar de bestuurder onmiddellijk bij kan. Je mag de brandblusser dus niet in je kofferruimte bewaren.

In andere landen wordt er ofwel niet over brandblussers gesproken, ofwel worden ze enkel aanbevolen - zoals in Frankrijk. Heb je er geen, dan kost je dat geen boete.

In Frankrijk moet je daarentegen in principe wel een alcoholtester bij je hebben.
In principe? Inderdaad: de wet die dit in 2012 verplicht stelde, werd een jaar later opgevolgd door een decreet dat de straffen voor het niet naleven van die maatregel afschafte. "De bestuurders moeten nog altijd een alcoholtester in hun wagen hebben, maar de afwezigheid daarvan zal niet bestraft worden." Begrijpe wie kan!

Meer wijdverbreid is de verplichting om fluorescerende hesjes en gevarendriehoeken in de auto te bewaren. In Groot-Brittannië zijn echter geen van beide verplicht.
En in Spanje heeft de "Dirección General de Tràfico" onlangs beslist dat wagens met een buitenlandse nummerplaat niet langer verplicht twee gevarendriehoeken aan boord moeten hebben. Een enkele gevarendriehoek volstaat dus voortaan.
In Zwitserland mag je de gevarendriehoek dan weer niet in je kofferruimte bewaren, maar moet die bereikbaar zijn voor de bestuurder. En dan zijn er nog landen zoals Kroatië die je verplichten om een set reservelampen aan boord te houden. Dit geldt echter niet voor nieuwe koplampen van het xenontype of andere leds, die dan ook enkel vervangen kunnen worden door gekwalificeerd personeel.

GPS en radars: belangrijke verschillen

Touring licht de vakantiegangers via zijn website in over het bezit en gebruik van systemen die snelheidscamera's en andere mobiele radars detecteren. "In een aantal landen, waaronder België, wordt het bezit van deze systemen streng bestraft.
Dat kan gaan van de inbeslagname van het toestel tot boetes van variërende grootte. Het volstaat niet altijd om het toestel uit te schakelen - soms is het bezit ervan alleen een strafbare inbreuk." Het is anderzijds verbazend dat bepaalde andere landen die detectoren nog niet verboden hebben.

Merk wel op dat we het specifiek hebben over radardetectoren en niet over waarschuwingssystemen zoals bepaalde gps-systemen of toestellen als de Coyote.
Die worden in tal van Europese landen aanvaard - enkel in Zwitserland, Ierland, Slowakije en Turkije niet. In Frankrijk en Duitsland moesten toestellen zoals de Coyote aangepast worden zodat ze niet langer de precieze plaatsen aangeven waar de radars zich bevinden, maar enkel "gevarenzones". Er zijn met andere woorden grote verschillen per land.

Telefoneren: soms zelfs handsfree verboden

Mobiele telefoons kunnen een echte plaag zijn voor de verkeersveiligheid. Het is duidelijk dat bellen, sms'en of surfen achter het stuur gevaarlijk kan zijn.
De meeste landen in Europa én daarbuiten leggen het gebruik van de gsm in de wagen dan ook aan strenge banden. Een van de meest repressieve landen op dat gebied is Frankrijk, waar enkel ingebouwde handsfreesystemen nog toegelaten zijn.
Alle elementen die direct in contact komen met de oren (oortjes, hoofdtelefoons, met draad of via bluetooth) zijn strikt verboden.
Overtredingen leveren boetes op van €135!
 

Van krokodillen en tafels van vermenigvuldiging

Hoewel de Europese Unie ervoor gezorgd heeft dat veel verkeersregels geharmoniseerd worden tot de grootste gemene deler, blijven er tal van regels die variëren tussen de verschillende landen. Neem nu de veiligheidsafstanden die je moet aanhouden op autosnelwegen.

In Duitsland moet je bijvoorbeeld tussen jouw voertuig en het voertuig dat vóór je rijdt, een afstand laten die - uitgedrukt in meter -  minstens de helft bedraagt van de snelheid van het voertuig in km/u. Rijd je b.v. 90 km/u, dan moet je dus minstens 45 meter  (90:2) afstand houden.

In Frankrijk wordt de veiligheidsafstand tussen twee voertuigen dan weer bepaald door de afstand die je wagen aflegt in 2 seconden - de bekende 'règle du crocodile' (want het duurt 2 seconden om dat woord uit te spreken).

In Kroatië moeten bestuurders jonger dan 24 dan weer 10 km/u onder de maximale toegelaten snelheid blijven, en bijvoorbeeld niet sneller dan 40 km/u rijden in de stad en 120 in plaats van 130 km/u op de autosnelweg.

Voorrangsregels

Je vraagt je wellicht af hoe het zit met de voorrang van rechts in landen waar er links gereden wordt, zoals het Verenigd Koninkrijk. Wel daar geldt geen enkele 'automatische' voorrang - noch van links, noch van rechts.
De geldende voorrang wordt aan elk kruispunt apart aangegeven. In Ierland en op Malta en Cyprus geldt dan weer wel universele voorrang van rechts.
De term "voorrang" (forkørselsret) bestaat daarentegen niet meer in de Deense wegcode. Niemand heeft daar dus nog voorrang. Er bestaat wel iets wat de Deense overheid "vigepligt" noemt (verplichting om doorgang te verlenen). Een fietser heeft dus geen voorrang, maar de automobilist heeft wel de plicht om de fietser doorgang te verlenen omdat die een zwakke weggebruiker is. Een subtiele nuance wellicht, maar eentje die je best goed onthoudt.

Steile bergwegen

Over voorrang gesproken: in Zwitserland ben je verplicht te toeteren voor je een onoverzichtelijke bocht neemt. Dat slaat natuurlijk vooral op bergwegen, die overal ter wereld hun eigen voorrangsregels kennen. Op steile bergwegen is het in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk het afdalende voertuig dat moet stoppen om bergop rijdende tegenliggers door te laten.

Als één van de voertuigen achteruit moet rijden, komt dat eerst toe aan wagens zonder en niet aan wagens met aanhangers, en aan lichte voertuigen eerder dan zware. Als de wagens in dezelfde categorie vallen, moet het afdalende voertuig achteruitrijden, tenzij dat manoeuvre duidelijk veel gemakkelijker is voor het bergop rijdende voertuig en vooral als dit laatste zich vlakbij een uitwijkplaats bevindt... Kan je nog volgen?

Tolwegen tegen luchtvervuiling

Naast de klassieke tolwegen (die je vooral in Frankrijk vindt en ook in de tunnels in en rondom de Alpen), worden er ook meer en meer toltrajecten en rijverboden in vele Europese landen ingevoerd om de luchtvervuiling te bestrijden. Dat is in ieder geval de reden die de Duitse en Italiaanse overheden opgeven ter rechtvaardiging van de gekleurde plaatjes die je op de voorruit moet plakken om de steden in te kunnen. Zonder dergelijk plaatje de stad inrijden, kan je een fikse boete opleveren.

 In Londen moeten automobilisten een 'Congestion Charge' betalen om in het centrum van de stad te kunnen rijden. Deze taks wordt geheven tussen 7 u en 18 u op werkdagen. Op feestdagen en in de weekends geldt de taks niet. Camera's controleren op basis van de nummerplaten of er voldaan werd aan de taks.

In Portugal bestaat er naast de klassieke tolwegen ook een elektronisch tolsysteem op bepaalde autosnelwegen. Portieken aan het begin van deze wegen detecteren je wagen als je voorbijkomt. Betalen doe je dan niet met een betaalkaart of cash. Dat kan enkel via een van de bestaande betaalsystemen: Easytoll, Tollservice, Tollcard of Viaverde (meer info: www.portugaltolls.com). Je moet dus zorgen dat je beschikt over een rekening met geld erop, een prepaid kaart of een elektronisch betaaltoestel dat je moet huren. Best even checken voor je vertrek!

Rijbewijs met punten

20 lidstaten van de Europese Unie hebben het rijbewijs met punten ingevoerd. België heeft dat - zoals je weet - nog niet gedaan... Duitsland was de voorloper in 1974. Elk land heeft een eigen systeem. In Bulgarije vertrek je bijvoorbeeld met een saldo van 39 punten waarvan er bij elke inbreuk op de wegcode enkele verdwijnen.
In Frankrijk hebben nieuwe rijbewijzen 12 punten. In Duitsland begin je met nul punten en krijg je net punten bij als je inbreuken pleegt.
Ook de bestraffingen variëren van land tot land. In Luxemburg kan je rijbewijs 12 maanden ingetrokken worden, terwijl die periode in Spanje varieert afhankelijk van het type bestuurder (3 maanden voor beroepschauffeurs en 6 maanden voor anderen). Zweden dat zich de beste leerling van de Europese klas mag noemen, heeft dan weer geen rijbewijs met punten. Het systeem is dus duidelijk geen wondermiddel.

Do's & don'ts voor fietsers

De verkeersregels voor fietsers zijn grotendeels gelijkend over heel Europa. Toch zijn er in sommige landen enkele strengere regels, vooral dan in verband met kinderen.
Zo moet je in Kroatië 14 jaar of ouder zijn om op de openbare weg te mogen fietsen, tenzij je een fietsbewijs (!) haalt, wat kan vanaf het negende levensjaar. De regel geldt echter niet voor kinderen die begeleid worden door een volwassene.
In Spanje moeten fietsers onder de 16 altijd en overal een helm dragen. In Tsjechië geldt die regel tot je 18 bent.

Wat het transport van fietsen betreft, moeten fietsen die achteraan een auto of motorhome vervoerd worden, in Spanje en Italië aangegeven worden door een rood-wit bord. 

Alcohol is overal verboden

Het is in alle landen verboden om alcohol te drinken voor het rijden, maar bepaalde landen hebben strengere wetten dan andere, met toegelaten promillages die soms vrijwel nihil zijn (0,2 in Zweden). In het algemeen is de wetgeving in de Scandinavische landen, de Baltische landen en de ex-Oostbloklanden het strengst. Vaak mag je daar ook zware boetes verwachten bij een overtreding. Zo veroordeelt de Deense overheid bestuurders onder invloed systematisch  - zelfs bij een eerste inbreuk (boven 0,5 g/l) - tot een boete afhankelijk van de grootte van hun inkomen.

Elders in de wereld

Naast de website van Touring kan je ook de websites van de ambassades van de betrokken landen raadplegen, die soms bulken van de raadgevingen.
In ieder geval kan je je best terdege informeren - en al zeker als je Europa verlaat - alvorens in een vreemd land achter het stuur te kruipen.
In sommige gevallen zal je zelfs niet mogen rijden: bepaalde landen laten buitenlanders eenvoudigweg niet toe om een auto te besturen.
Zo is het in China bijvoorbeeld verboden om als buitenlander zelf te rijden, ook al heb je een internationaal rijbewijs. Dat kan enkel met een Chinees rijbewijs... dat je wel kan proberen te behalen, maar dan moet je een examen afleggen waarbij je een honderdtal vragen moet beantwoorden met een foutmarge van minder dan 10%. Succes!

Gedetailleerde info

Alle nuttige info over  je vakantiebestemming en ook over de landen die je op weg daarheen passeert, vind je in de diverse landenfiches op onze site. Hier vind je alle verkeersregels en formaliteiten.

Je kan ook altijd contact opnemen met onze specialisten via de infolijn op tel. 02 286 33 84.