Image
Bedrijfswagens: wat verandert er qua fiscaliteit?
Ben je op zoek naar een geschikte bedrijfswagen? Hou er dan rekening mee dat er qua fiscaliteit heel wat veranderingen op stapel staan. Een overzicht van de nieuwe belastingregels.

In december 2017 ging de ‘plug-inhybride’ massaal over de tongen. Dit type wagen was dan ook het grootste slachtoffer van de nieuwe belastingregels voor bedrijfswagens. En zoals we vroeger al aangaven, zijn er nog meer veranderingen op til.

De overheid wil mensen namelijk steeds meer ontmoedigen om een vervuilend voertuig te kopen. Enkele maatregelen worden in 2018 van kracht. Andere pas in 2020, maar zullen betrekking hebben op alle voertuigen aangekocht vanaf 1 januari 2018.

Werknemers: voor jullie verandert er (bijna) niets

Het goede nieuws voor werknemers is dat enkel de waarde van het voordeel van alle aard (VAA) verandert. Dit bedrag wordt berekend volgens een formule gebaseerd op het CO2-uitstootgehalte van je wagen. Dit wordt toegevoegd aan je loonfiche en maakt deel uit van je belastbaar inkomen.

De berekeningsformule voor 2018 is dezelfde als in 2017 voor elektrische en benzinewagens. Voor dieselauto’s zal dit bedrag iets hoger uitvallen, maar het verschil zal nauwelijks enkele tientallen euro’s per jaar bedragen.

Als je een nieuwe wagen koopt, kan je werkgever daarentegen de modellen aanpassen waaruit je kan kiezen. De nieuwe regels wijzigen immers de kosten voor de werkgever van heel wat modellen.

Zelfstandigen actief als natuurlijke persoon: nieuwe regels vanaf 2018

Dit jaar worden de regels over de fiscale aftrekbaarheid van je bedrijfsvoertuig grondig gewijzigd. Vroeger kon je 75% van de kosten voor je wagen aftrekken. Ook brandstof kon voor 75% worden afgetrokken, en de financieringskosten voor 100%. Deze regels waren allemaal dezelfde, ongeacht de CO2-uitstoot van je wagen.

Vanaf nu worden zelfstandigen over dezelfde kam geschoren als vennootschappen: een variabele aftrek volgens de mate waarin het voertuig het milieu verontreinigt. Concreet betekent dit dat je meer of minder voordeel zult halen uit deze wijziging, afhankelijk van het type wagen dat je bestuurt. Als je met een vervuilende wagen rijdt, kun je minder aftrekken. Als je met een ‘schone’ wagen rijdt, kun je meer aftrekken.

Als je bijvoorbeeld met een dieselauto rijdt waarvan de uitstoot tussen de 116 en de 145 g per kilometer bedraagt, behoud je een aftrekbaarheid van 75% voor het professionele deel van je uitgaven. Als het uitstootgehalte hoger is, kun je maar 70% aftrekken. Als de uitstoot lager is, bijvoorbeeld tussen 106 en 115 g, kun je zelfs tot 80% aftrekken.

Voor de brandstof en financieringskosten verandert er niets (75% en 100%).

Zelfstandigen en vennootschappen: nieuwe regels voor 2020

In 2020 veranderen de regels over aftrekbaarheid opnieuw. Deze wijziging zal van toepassing zijn op alle wagens die op 1 januari rondrijden, ongeacht de datum van aankoop. Er is één uitzondering: plug-inhybrides gekocht vóór 1 januari 2018.

De nieuwe regels gelden zowel voor vennootschappen als zelfstandigen en zijn nog strikter. De nieuwe berekeningsformule is als volgt:

Aftrekbaar percentage = 120 - (0,5 x coëfficiënt x uitstoot in CO2-gram)

  • Deze coëfficiënt bedraagt 1 voor dieselwagens, 0,95 voor benzinewagens en 0,90 voor aardgas.
  • Als je een elektrische wagen hebt, zal de aftrekbaarheid 100% bedragen in plaats van 120% nu.
  • Auto’s die meer dan 200 g per kilometer uitstoten, worden zwaar bestraft met een aftrekbaarheidspercentage van maximaal 40%!

Het aftrekbaarheidspercentage van een dieselwagen met een uitstoot van 125 g per kilometer bedraagt dus:

120 - (0,5 x 1 x 125) = 57,5 %

Een stevig verschil, aangezien dit percentage momenteel 75% bedraagt!

In 2020 geen aftrekbaarheid meer van 75% voor brandstof!

Tot slot zal de aftrekbaarheid van brandstof vanaf 1 januari 2020 eveneens afhangen van de CO2-uitstoot, zowel voor vennootschappen als voor zelfstandigen actief als natuurlijke persoon. Gedaan dus met een aftrekbaarheid van 75% voor brandstofkosten. Het percentage zal bepaald worden door dezelfde coëfficiënt als voor de andere kosten.

Met andere woorden zal de aftrekbaarheid van de brandstofkosten voor professioneel gebruik in ons voorbeeld van 75% naar 57,5% dalen.

Moet je een zuinigere wagen kopen?

Alles zal afhangen van je situatie. Als je zelfstandige en natuurlijke persoon bent en je rijdt met een kleine wagen, zal er niets veranderen. Als je auto daarentegen een hoge CO2-uitstoot heeft, zal je vanaf 2020 nadeel ondervinden. Als je zelfstandige bent en een vennootschap hebt, heb je tijd tot 2020 om een beslissing te nemen. Maar een nieuwe auto kopen, betekent ook een grote hap uit je budget en nieuwe kosten.

De belasting op de inverkeerstelling komt er immers ook bij, en deze kan variëren volgens de gewesten. Je doet er dus goed aan hierover te spreken met je boekhouder of fiscaal expert, om de exacte kost te berekenen van deze maatregelen en eventueel een andere wagen te overwegen.