Image
Te paard op de openbare weg: wat moet je weten?
Zowel voor ruiters als voor andere weggebruikers is het belangrijk dat ze goed weten hoe ze zich veilig gedragen, als ze mekaar ontmoeten op de openbare weg. Een opsomming van de verkeersregels.

Je komt deze zomer vast wel één of meerdere ruiters tegen op de weg. Er bestaat geen ‘ruitervergunning’ maar toch voorziet de wegcode strikte regels voor ruiters die zich op de openbare weg bevinden:

  • de ruiters moeten minimum 14 jaar oud zijn (12 jaar mag indien ze begeleid worden door een volwassene van 21 jaar)
  • ze moeten hun paard onder controle kunnen houden. Concreet betekent dit dat ze in staat moeten zijn om hun paard te stoppen, opnieuw te doen stappen, te doen versnellen, af te remmen, en rechtsomkeer te doen maken … Zoals elke bestuurder moet de ruiter in alle omstandigheden zijn montuur kunnen beheersen. Ruiters moeten dus over de nodige ervaring beschikken en meteen kunnen ingrijpen, mocht hun paard in paniek raken. 

Moet je vertragen of zelfs stoppen als je een ruiter kruist?

Dat de ruiter zijn montuur moet kunnen beheersen, is één zaak. Maar ook andere weggebruikers kunnen niet zomaar doen wat ze willen, als ze een ruiter te paard kruisen. Artikel 10.3 van de wegcode beschrijft het als volgt: "elke bestuurder moet vertragen wanneer hij trek-, last- en rijdieren of vee op de openbare weg nadert. Hij moet stoppen indien deze dieren tekenen van angst vertonen." In volle vaart voorbijsteken is dus verboden. Beleefdheid staat hier dus zwart op wit in de wegcode!

Twee ruiters, zij aan zij

Ruiters zijn per twee en zij aan zij toegelaten op de openbare weg. Ze moeten zich rechts van de weg bevinden. Als er een berm aanwezig is, dan kunnen de ruiters die gebruiken op voorwaarde dat ze de andere bestuurders niet in gevaar brengen. Om dezelfde reden mogen ruiters niet in galop rijden in een agglomeratie. 

Zoals fietsers mogen ruiters uiteraard niet op een auto- of snelweg rijden. Wel beschikken ze - net als fietsers - over paden die speciaal voor hen bedoeld zijn. Wanneer ruiters die paden delen met fietsers of voetgangers, dan moeten ze ervoor zorgen dat ze elkaar niet in gevaar brengen. 

Een paard met koplampen? 

Een verrassende titel maar wel verplicht. Als een ruiter na het vallen van de avond of in de mist rijdt met een zicht van minder dan 200 m, dan legt de wegcode op dat de ruiter aan de linkerkant moet uitgerust zijn met een wit licht dat naar de voorkant schijnt en een rood licht naar de achterkant. Het dragen van een reflecterende jas is niet verplicht maar zeker aangeraden. Het gebruik van reflecterende beenbeschermers voor het paard zijn tevens een pluspunt. Het is altijd beter om je goed te laten zien! 

En een groep ruiters?

Als een groep van meer dan 10 ruiters op de openbare weg rijdt, dan moet er een groepsverantwoordelijke aangeduid worden. Hij moet minstens 21 jaar oud zijn en is verantwoordelijk voor het goede verloop van de tocht. De wegcode voorziet hier dat de groepsverantwoordelijke verplicht is om een gereglementeerde armband te dragen. Bij kruispunten waar geen verkeerslichten staan, mag de groepsverantwoordelijke het verkeer regelen, mits het gebruik van een verkeersbord C3 op stok (gelijkaardig bord dat bij scholen gebruikt wordt door een gemachtigd opzichter die scholieren helpt oversteken) en zo de groep ruiters veilig begeleiden bij het oversteken. 

We hopen dat de opsomming van deze regels ervoor zal zorgen dat mens en dier - paarden in dit geval - in harmonie met elkaar de weg opgaan. 

Deel deze inhoud