Image
Luxemburg

In Europa zijn er een aantal verkeersregels (voorrang, snelheidsbeperkingen, parkeren etc.) die in belangrijke mate afwijken van de Belgische wetgeving of de internationale regels.


Hieronder vind je de regels (snelheidsbeperking, afstand tussen voertuigen etc.) die specifiek zijn voor Luxemburg.


Verplichte uitrusting

Luxemburg gevarendriehoek
Verplicht aan boord: een geel fluorescerend hesje en een signalisatiedriehoek.

Een geel fluorescerend hesje en een gevarendriehoek zijn verplicht aan boord. Het gebruik ervan is verplicht voor iedereen die op een autosnelweg stapt, op de rijbaan of op de pechstrook. Ook iedereen die 's nachts of bij slechte zichtbaarheid op of langs een weg loopt buiten de bebouwde kom, is verplicht een reflecterend veiligheidsvestje te dragen.

Alcohol en drugs

 • Het is strikt verboden om onder invloed van drank en/of drugs te rijden
 • Het alcoholgehalte in het bloed mag maximaal 0,5 promille bedragen en voort wie nog geen 2 jaar een rijbewijs heeft is het 0,2 promille.

Snelheidsbeperkingen

Luxemburg flitspaal
Hou je strikt aan de snelheidsbeperkingen waar aangegeven en blijf gespaard van boetes.
 • Binnen de bebouwde kom: 50 km/u
 • Buiten de bebouwde kom gelden de volgende snelheden:
snelheidsbeperkingen Luxemburg

(*) 110 km/u in geval van regen of andere neerslag

Voorrang

autobus© Austin Pacheco | bron: Unsplash
 • Autobussen en schoolbussen in Luxemburg hebben voorrang wanneer ze hun halteplaats verlaten.
 • De doorgang moet vrijgelaten worden voor de voertuigen van de brandweer, politie en rijkswacht, evenals voor de voertuigen van de hulpdiensten, van zodra hun komst wordt aangekondigd door middel van een speciaal geluids- of lichtsignaal.
 • Op een hellende weg moet het dalende voertuig voorrang verlenen aan het stijgende voertuig. In andere situaties geldt wel dat het voertuig dat het gemakkelijkst een manoeuvre kan uitvoeren achteruit moet rijden en voorrang moet verlenen aan het andere voertuig.

Afstand houden

© Nick Fewings | bron: Unsplash

Op autosnelwegen en op wegen buiten de bebouwde is een veilige afstand tussen twee voertuigen gelijk aan de afstand die je al rijdend aflegt in drie seconden.

Stilstaan en parkeren

 • Witte zigzaglijnen of gele lijnen duiden aan dat stilstaan verboden is. Stilstaan op de openbare weg is verboden voor vrachtwagens en autobussen van meer dan 3,5 ton tussen 22 en 6 uur. In Luxemburg is stilstaan op de openbare weg verboden voor ontkoppelde caravans en aanhangwagens.
 • Een voertuig dat langere tijd onrechtmatig gestationeerd is, kan met een wielklem geïmmobiliseerd worden. Om je voertuig te recupereren, richt je je tot het dichtstbijzijnde politiekantoor.
 • Het is verboden te overnachten langs de weg in een stilstaand voertuig. Maar om een chauffeur te laten bekomen van een lange rit (toeristen, vrachtwagenchauffeurs, ...), mag men rusten en slapen op een parking in een stilstaand voertuig. Deze toelating is echter beperkt tot parkings die daarvoor speciaal zijn ingericht (sanitaire infrastructuur, bewaking, ...) en als dusdanig zijn aangeduid.

Lichten

 • Aan de verkeerslichten betekent een knipperende oranje pijl dat je mag doorrijden in de aangeduide richting. Rood geschilderde rijstroken zijn bestemd voor bussen en fietsers.
 • Het gebruik van de dimlichten is verplicht in de tunnels. Wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot minder dan 100 meter ingevolge mist, sneeuwval of felle regen, moeten de dimlichten gebruikt worden, samen met de eventuele mistlichten.

Achtermistlichten mogen in Luxemburg slechts gebruikt worden bij mist met een zichtbaarheid van minder dan 50 meter. Wanneer de zichtbaarheid minder dan 100 meter bedraagt ingevolge mist of sneeuwval, moeten voertuigen die buiten de bebouwde kom stilstaan of parkeren, verlicht zijn door middel van de dimlichten of de mistlichten.

Rijstrook voor hulpdiensten

Op wegen met meer dan 1 rijstrook per rijrichting moet je bij file in het midden een reddingstrook vrijlaten. Je mag daarbij de vluchtsrook gebruiken. Motorrijders mogen niet op de reddingstrook rijden.

Radardetector

Het is verboden om radardetectoren mee te hebben in de wagen en te gebruiken. Signalisatie van vaste flitspalen en trajectcontroles is toegelaten.

Kinderen jonger dan 10 jaar mogen niet alleen fietsen.

Fietsers

De minimumleeftijd om alleen te fietsen is 10 jaar (6 jaar indien vergezeld van een persoon van minstens 15 jaar). Kinderen onder de 12 jaar mogen niet meerijden op een motorfiets.


Zie ook: verkeerswetgeving in Europa

Touring staat voor je klaar in heel Europa

Reis je met de auto, motor of camper in Europa? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Buitenland formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-klant? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.