Image
De elektrische auto moet meer geluid maken!
Elektrische auto’s zijn geluidloos: best aangenaam maar eigenlijk ook gevaarlijk, vooral in de stad. Vanaf 2019 zullen elektrische auto’s zelfs een kunstmatig geluidssignaal moeten uitzenden!

 Elektrische voertuigen zijn nog steeds een randfenomeen in België (een aantal van 2.055 voor een globale markt van 546.142 eenheden). Toch kent hun marktaandeel een indrukwekkende groei. Voeg er de hybride voertuigen aan toe: volgens FEBIAC meer dan 16.000 in 2016 en je bekomt al een heel ander cijfer. Deze aantallen zullen nog de hoogte ingaan naargelang de aankoopprijs zal dalen en de autonomie zal toenemen. Is dat goed nieuws? Niet voor alle weggebruikers …

Dubbele risico’s

Het is waar, de elektrische auto stoot geen vervuilende stoffen uit in de atmosfeer en stimuleert een ontspannen rijstijl. Toch heeft de elektrische auto een voordeel dat grote risico’s kan inhouden voor de verkeersveiligheid: hij is geluidloos. In de stad is dat ronduit gevaarlijk. De Amerikaanse autoriteit voor verkeersveiligheid  NHTSA verspreidt dan ook al jarenlang deze verontrustende boodschap: een auto voorzien van een geluidloze motor houdt tweemaal meer risico’s in op een voetganger of fietser te botsen in vergelijking met een klassieke wagen!

‘Geluid’ verplicht in de VS vanaf 2019

Het Amerikaanse Ministerie voor transport (waar de NHTSA van afhangt) heeft dus besloten om vanaf september 2019, elektrische en hybride voertuigen (minder dan 4,5 ton) te verplichten hun aanwezigheid kenbaar te maken door een geluidssignaal. Concreet betekent dit dat voertuigen die trager rijden dan 30 km/u, duidelijk hoorbaar moeten zijn voor zwakke weggebruikers. Boven 30 km/u voldoen het lawaai van de banden en de wind als geluidsindicatoren. Het Amerikaanse organisme heeft tot nu toe geen specificaties gegeven over de aard en het volume van het aan te geven geluid. Deze discussie komt de komende maanden aan de orde …

En in Europa?

Ook de Europese Unie buigt zich over het probleem en lanceerde het project "eVADER"). Dit consortium groepeert actoren uit de sector zoals autofabrikanten (Nissan, Renault, PSA, ...) en toeleveranciers zoals Continental of Siemens. Met als doel een sterke auditieve technologie te ontwikkelen die voetgangers en andere weggebruikers verwittigt met een zo gelimiteerd mogelijke impact op het ‘maximale geluidshinderniveau’ (dixit de Europese autoriteiten). Wat is het resultaat? Hier is bijvoorbeeld het geluid van een elektrische Nissan Leaf in het kader van het "e-Vader"-project. 

Deze nieuwe ‘beep-beep’-generatie zal - voor alle elektrische en hybride voertuigen - tegen januari 2019 klaar moeten zijn. Anders gezegd, tegen morgen!

Iedereen verantwoordelijk: bestuurders, voetgangers, fietsers

In afwachting van de nieuwe normen voor 2019 en de nieuwe (semi) autonome voertuigen met hun technologieën om aanrijdingen in de stad te vermijden, zit er niets anders op dan extra waakzaamheid te blijven voor de geluidloze elektrische voertuigen. Benoît Godart, woordvoerder van het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) benadrukt: "Het is niet meer dan normaal dat de bestuurders extra aandacht besteden aan hun rijstijl. Maar ook de zwakke weggebruikers zelf spelen een rol in deze problematiek. Wie met ‘oortjes’ of een koptelefoon deelneemt aan het verkeer of wie enkel aandacht heeft voor zijn smartphone, zal sneller afgeleid zijn en niet altijd de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen."

Deel deze inhoud