Image
elektrische fiets
De Belgische overheid stimuleert het fietsgebruik met een aantal fiscale maatregelen. De werkgever kan een fiscaal aantrekkelijke fietsvergoeding betalen aan werknemers die regelmatig met de fiets naar het werk komen. Daarnaast bestaat er ook een voordelige regeling om de kosten van een fiets in te brengen.


De Belgische overheid stimuleert het fietsgebruik met een aantal fiscale maatregelen. om te beginnen kan de werkgever een fiscaal aantrekkelijke fietsvergoeding betalen aan werknemers die regelmatig met de fiets naar het werk komen. Daarnaast bestaat er ook een voordelige regeling om de kosten van een fiets in te brengen. De situatie verschilt naargelang je een bedrijfsfiets of je eigen fiets gebruikt.


Hoe zit het met de bedrijfsfiets?

Als je werkgever je een fiets ter beschikking stelt – een zogeheten 'bedrijfsfiets' – wordt dat niet als loon of 'voordeel van alle aard' beschouwt. Je betaalt dus geen belastingen of sociale bijdragen op de waarde van de fiets. Je mag een bedrijfsfiets ook gebruiken voor privéverplaatsingen zonder dat je erop belast wordt.


De vrijstelling geldt zowel voor gewone fietsen, elektrische fietsen als speed pedelecs. En opgelet: als je een bedrijfsfiets nooit gebruikt voor woon-werkverkeer, wordt hij wél beschouwd als een belastbaar extraatje en moet hij vermeld worden op je loonfiche.

Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
Een fietsvergoeding beloont wie met de fiets naar het werk komt (foto: www.pd-f.de).


Hoe zit het met de eigen fiets?

Als je met je eigen tweewieler naar het werk rijdt, mag je de kosten die je daarvoor moet maken inbrengen als beroepskosten. Als werknemer heb je automatisch recht op het algemene kostenforfait ('wettelijk forfait'). Dat is een vast percentage dat automatisch afgetrokken wordt bij de berekening van je belastingen. Voor de meeste werknemers is dat wettelijk forfait het interessantste, omdat ze in totaal minder beroepskosten maken dan dat forfait.


Je hebt echter ook altijd de optie om je werkelijke beroepskosten in te brengen. Daarbij mag je ook de kosten voor verplaatsingen met de fiets inbrengen.


Hoe bereken je de werkelijke fietskosten?

Voor woon-werkverplaatsingen kan je de kosten op twee manieren berekenen.
Ofwel gebruik je een vaste forfaitaire kost van 0,24 euro per afgelegde kilometer, met een maximum van 100 km per dag (cijfers aanslagjaar 2020). Als je 220 dagen telkens 20 kilometer aflegt, mag je dus 1.056 euro inbrengen (220 x 20 x €0,24). Pendel je elke dag 100 km, dan loopt dat op tot 5.280 euro, en daarmee zit je boven de bovengrens van het wettelijk forfait.


Ofwel breng je de effectief gemaakte kosten in: de aankoopprijs van de fiets zelf (af te schrijven over bijvoorbeeld vijf jaar), plus kosten voor onderhoud en herstellingen en verzekeringen. Fietskleding mag je niet inbrengen.


Je moet deze kosten kunnen bewijzen: hou dus alle facturen en kastickets bij. Je mag de kosten ook alleen inbrengen voor de 'professioneel' afgelegde kilometers. Als je op een jaar 5.000 km voor woon-werkverkeer afmaalt en nog eens 5.000 km in je vrije tijd, mag je slechts de helft van de gemaakte kosten inbrengen. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal de vaste forfaitaire kost van 0,24 euro per afgelegde km voordeliger zijn.


Wat is een fietsvergoeding?

Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding die de werkgever geeft aan zijn personeelsleden die hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen. De fietsvergoeding is een gunst. De werkgever beslist zelf om ze al dan niet toe te kennen (tenzij de fietsvergoeding afgesproken is in een sectorale CAO) en bepaalt ook zelf de hoogte van de vergoeding.


De fietsvergoeding is vrijgesteld van belasting tot 0,24 euro per afgelegde km (aanslagjaar 2020). Zolang het bedrag van de fietsvergoeding niet hoger is, betaal je er geen belastingen of sociale bijdragen op. Als je werkgever een hogere fietsvergoeding betaalt, is het restbedrag belastbaar als beroepsinkomsten.


Kan je een fietsvergoeding krijgen voor een bedrijfsfiets?

Het vrijgestelde voordeel van een bedrijfsfiets mag inderdaad gecumuleerd worden met de fietsvergoeding van 0,24 euro. Het is dus niet omdat de werkgever gratis bedrijfsfietsen ter beschikking stelt, dat hij niet ook nog een fietsvergoeding zou mogen geven.


De fietsvergoeding mag eveneens gecombineerd worden met het aangeven van de werkelijke beroepskosten, als dat voordeliger is dan het wettelijk forfait. Met andere woorden: je mag per afgelegde kilometer 0,24 euro belastingvrij ontvangen als fietsvergoeding, én 0,24 euro inbrengen als werkelijke kosten.

Meer advies nodig? Lees hier alles wat je moet weten om naar je werk te fietsen, en onze tips om de actieradius van je elektrische fiets te optimaliseren.

Deel deze inhoud