Image
Fietstoerisme: wat zeggen de regels?
Wil je graag wat vaker met vrienden of in clubverband gaan fietsen? Voor je in groep op de fiets stapt, zorg je er best voor dat je op de hoogte bent van de regels.

Hoe groot is jullie groep?

De regels zijn afhankelijk van het aantal fietsers in de groep. Volgens het verkeersreglement is er sprake van een groep als er minstens 15 deelnemers zijn.

  • Voor groepen tot 50 fietsers is begeleiding door een "wegkapitein" niet verplicht. Kies je daar toch voor, dan moeten er minstens twee wegkapiteins zijn.
  • Groepen met meer dan 50 fietsers moeten verplicht vergezeld zijn van minstens twee wegkapiteins.

 

Een "wegkapitein" moet zorgen voor het vlot verloop van de tocht. Op kruispunten zonder verkeerslichten mag hij het verkeer op de dwarswegen stilleggen zodat de hele groep kan oversteken. De wegkapitein moet minstens 21 jaar oud zijn en een band rond de linkerarm dragen met de nationale kleuren (in horizontale richting). Op de gele strook moet het woord "wegkapitein" staan.

 

Waar fietsen?

Fietsers in groep zijn niet verplicht om op het fietspad te rijden. Je mag dus de hele tijd met twee naast elkaar op de rijbaan rijden, op voorwaarde dat je in groep blijft. Let op: je moet wel op de rechterrijstrook van de weg blijven.

 

Als de weg niet in rijstroken is verdeeld, mag je maximaal de breedte die gelijk is aan die van een rijstrook gebruiken. Je mag in elk geval nooit meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

 

Hoe jullie aanwezigheid duidelijk maken?

Als de groep bestaat uit 15 tot 50 personen, dan mogen die begeleid worden door minstens één begeleidende auto, die de groep op een afstand van 30 meter moet volgen. De eventuele tweede begeleidende auto mag ongeveer 30 meter vóór de groep rijden. Groepen met 51 tot 150 fietsers moeten daarentegen altijd vergezeld zijn van twee begeleidende auto's: een auto die de groep voorafgaat en een andere die de groep volgt, telkens met een afstand van 30 meter tussen het voertuig en de fietsers.

 

Op het dak van die begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 (witte driehoek met rode rand en in het midden een uitroepteken). Dat bord moet uiteraard zodanig worden geplaatst dat het goed zichtbaar is voor alle andere weggebruikers.

 

Deze regels zijn specifiek van toepassing voor fietsers in groep. Voor de rest moet je dus dezelfde regels naleven als individuele fietsers. Denk eraan om in het verkeer altijd zichtbaar, voorspelbaar en hoffelijk te zijn om verrassingen te vermijden. Lees voor meer informatie hierover gerust ons artikel "Fietser of automobilist? Deel de weg!".

Deel deze inhoud