Image
heraanleg van de Waterloolaan en de Guldenvlieslaan
Wat vind jij van het gewestelijke herontwikkelingsplan voor de as Louizapoort - Naamsepoort? Doe mee aan het openbaar onderzoek dat nog loopt tot 25 februari.


©Pierre Lallemand&Partners

Het gewestplan voor de heraanleg van de as Louizapoort - Naamse poort, dat iets meer dan een jaar geleden werd voorgesteld, lokte heel wat reacties uit. Als antwoord op dit project, dat als anti-auto omschreven wordt, zag een nieuw ambitieus herontwikkelingsplan het daglicht. Hoe denk jij hierover?

Op 27 januari lanceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een openbaar onderzoek naar zijn gewestelijk herinrichtingsproject. Nog tot 25 februari kan je jouw mening geven over dit project. Volgens Touring is het echter niet eenvoudig om toegang te krijgen tot dit onderzoek, en daarom raadt de mobiliteitsorganisatie burgers aan om via Facebook deel te nemen aan de enquête.


Morgen Egmont, een innovatief project

In plaats van het door het Gewest voorgestelde herontwikkelingsplan resoluut af te wijzen, reageerden de burgers met een tegenvoorstel. Een voorstel dat niet alleen creatief en innovatief is, maar ook relevant op sociaal, cultureel en vooral economisch vlak. Architect Pierre Lallemand is de geestelijke vader van dit nieuwe project, dat luistert naar de naam Morgen Egmont: een ambitieus plan voor de heraanleg van de Waterloolaan en de Guldenvlieslaan.


heraanleg van de Waterloolaan en de Guldenvlieslaan
©Pierre Lallemand&Partners


Het initiatief voor dit meer democratische herontwikkelingsplan gaat uit van verenigingen van winkeliers, handelaars die onder meer vertegenwoordigd worden door het Belgian Executive Label (Brusselse luxewinkels), de Brusselse Kamer van Koophandel (BECI) en buurtbewoners. Touring juicht dit initiatief toe en wilde aan dit project bijdragen door zijn draagvlak en zijn economische en sociale relevantie onder de aandacht te brengen.


Maar het Gewest en de nieuwe politieke machthebbers hebben het “burgerproject” Morgen Egmont zonder enige vorm van democratische reflectie van tafel geveegd.


De door Touring voorgestelde oplossing

Vanaf het begin heeft Touring voorgesteld om het autoverkeer ondergronds te concentreren door een heraanleg van de tunnels, met toegang tot ondergrondse parkeergarages. Zo zou er niet alleen meer groene ruimte overblijven, maar ook meer ruimte voor de actieve weggebruiker en voor taxi- en leveringsdiensten. De autoriteiten wezen echter ook dit idee af, omdat ze het project te duur vonden! Nochtans bestaat dit systeem al lang in de Wet- en Belliardtunnel, voor Europese ambtenaren.


Toen waren we nog maar een paar maanden verwijderd van de pandemie waar we nu middenin zitten. Brussel heeft vandaag dringend nood aan een economische relance, met ambitieuze en prestigieuze projecten. Onze hoofdstad zou zo niet alleen inwoners van het Brusselse Gewest en de twee andere Gewesten kunnen aantrekken, maar ook buitenlanders. En het project van architect Lallemand zou hier in belangrijke mate toe kunnen bijdragen.


Doe mee met het openbaar onderzoek

Bij de opstelling van Morgen Egmont heeft men rekening gehouden met tal van compromissen, waardoor het plan een gunstig advies kreeg van de meerderheid van de betrokkenen. Desondanks gaf het Gewest op 27 januari het startsein voor een openbaar onderzoek van een maand naar zijn eigen herontwikkelingsproject.


Zo'n beleid remt de ontwikkeling van de hoofdstad van Europa niet alleen fors af, het kost ook nog eens handenvol geld. Touring vraagt aan de Brusselse overheid om meer democratische inspraak te voorzien in plaats van bij elke nieuwe legislatuur steeds maar weer nieuwe plannen en studies te maken op kosten van de belastingbetaler. Volgens Touring is er dringend nood aan een andere bestuursfilosofie.


Daarom willen wij alle Belgen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken voelen bij de toekomst van onze hoofdstad, uitnodigen om deel te nemen aan dit openbaar onderzoek op Facebook, dat nog loopt tot 25 februari. Om de twee projecten objectief te kunnen vergelijken, kan je ook het herontwikkelingsplan Morgen Egmont raadplegen.


Touring wijst erop dat het plan Morgen Egmont, waar vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen enkele reactie op is gekomen of overleg over is gepleegd, op de steun kan rekenen van:

  • de handelaars van de Waterloolaan en de Guldenvlieslaan
  • de handelaars van de Naamsestraat, de Louizalaan en het Louizaplein
  • de economische sector uit de buurt, zoals het Sofitel
  • de handelsorganisatie Brussels Uptown
  • het BEL-netwerk (Brussels Exclusive Label) van ambachtslieden
  • tal van buurtbewoners
  • investeerder en eigenaars van immobiliën uit de buurt
  • de Brusselse Kamer van Koophandel (BECI)
  • de Belgische parkeerfederatie
  • Touring

Je kind leren autorijden

Het is zover: je kind slaat zijn vleugels uit ... en leert autorijden. Heb je besloten om zijn of haar begeleider te zijn? Informeer je dan grondig over het leerproces vóór je hieraan begint.

Rijbewijs: welke opleidingen volgen?

Sinds de zesde staatshervorming behoort de rijopleiding tot de bevoegdheden van de Gewesten. Met als gevolg dat de manier waarop je je rijbewijs haalt enigszins anders is in de drie Gewesten. We zetten even alles op een rijtje, Gewest per Gewest …