Image
stadstol
Touring verwerpt het stadstolproject van het Brussels Gewest en pleit voor een uniform systeem voor het hele land.


Als reactie op de aangekondigde stadstol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest roept Touring op om de autofiscaliteit te standaardiseren. Daarbij pleiten ze om voorrang te geven aan een economische en sociale heropleving.


Door een stadstol in te voeren, isoleert Brussel zich van de andere gewesten en discrimineert het de pendelaar, vindt Touring. De mobiliteitsorganisatie verzet zich dan ook tegen dit eenzijdig project van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Touring stelt een herziening voor van het volledige fiscale plaatje van automobiliteit. Zo wil men komen tot een uniform systeem voor het hele land, zonder dat de factuur voor de eindgebruiker de hoogte in gaat. “Voertuigbestuurders dragen nu al jaarlijks niet minder dan 21 miljard euro bij aan de staatskas.”


“Bovendien bewijst het systeem van de Londense stadstol (waarvan experts en autoriteiten het falen al hebben toegegegen) dat het effect van zo’n belasting slechts tijdelijk is. Na een paar jaar zijn de files opnieuw alomtegenwoordig. De doorstromingssnelheid is ondertussen met 11% gedaald ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.”

stadstol Londen
In Londen was het effect van de stadstol slechts tijdelijk en zijn de files ondertussen weer alom aanwezig.


Intelligente kilometerheffing

Touring pleit voor de invoering van een intelligent heffingssysteem dat betaalbaar, aanvaardbaar en rechtvaardig is voor alle burgers. “Wij vragen een gelijke behandeling in de drie gewesten. Dat kan op basis van een intelligente kilometerheffing waarbij je alle andere taksen afschaft, inclusief de accijnzen op brandstof. Zodat de factuur voor de eindgebruiker niet de hoogte in gaat.”


Touring vraagt ook dat deze fiscale hervorming gepaard gaat met een politiek engagement. “Deze kilometerheffing moet integraal geherinvesteerd worden in de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur voor alle verplaatsingsvormen in heel België. We zijn immers allemaal, op een bepaald moment van de dag, de maand, het jaar of ons leven, gebruikers van zachte mobiliteit, de auto of het openbaar vervoer. Het is in reactie op dit fenomeen dat het beleid inzake autobelasting georiënteerd moet worden.”


Koopkracht en pendelaars beschermen

“Is Brussel nog wel bereid om de pendelaars te ontvangen die dag in dag uit bijdragen aan de economische ontwikkelingen van de Europese hoofdstad?”, vraagt Touring zich af. “En laten we ook de vrijetijds- en culturele activiteiten niet vergeten die tijdens de spits een verplaatsing van of naar Brussel vereisen. Als een Brusselaar zich buiten Brussel verplaatst, zal hij dan ook moeten betalen om bij te dragen aan de infrastructuur die hij gebruikt? Komt er een extra belasting om de zee, de Ardennen of onze Belgische steden te bezoeken?


Door zo’n stadstol of congestietaks zullen alleen zij die het zich kunnen permitteren nog met de auto naar de stad kunnen komen. En dat terwijl we de koopkracht juist moeten versterken in plaats van de consument op te zadelen met een bijkomende platte belasting.”


“We begrijpen niet dat Brussel op eigen houtje handelt, zonder rekening te houden met de andere gewesten, en zo een mes-op-de-keelpolitiek voert tegen de automobilist en de pendelaar. De alternatieven zijn totaal niet toereikend om dit op te vangen. De multimodale evolutie die aan de gang is, mag niet gebruikt worden om bepaalde verplaatsingsmodi extra te gaan belasten.”