Image
radars / trajectcontrole

Bij trajectcontroles meten radarsystemen je gemiddelde snelheid over een bepaalde afstand. Heb je te snel gereden op dat bepaalde stuk, dan stuurt het systeem je een boete. Hoeveel zijn er in België? En waarom wil de overheid hier verder op inzetten?

Bij trajectcontroles meten radarsystemen je gemiddelde snelheid over een bepaalde afstand. Heb je te snel gereden op dat bepaalde stuk, dan stuurt het systeem je een boete. Hoeveel zijn er in België? En waarom wil de overheid hier verder op inzetten?

Vorige week heeft het Waalse Gewest aangekondigd dat het vier nieuwe trajectcontroles wil installeren in Wallonië. Daarmee zullen er vijf dergelijke radarsystemen te vinden zijn in het zuiden van ons land.
In Vlaanderen vind je er al 55 en de overheid is van plan om tegen het einde van de regeerperiode dat cijfer te verhogen naar 70. In Brussel vind je er één, in de befaamde Leopoldtunnel.

Trajectcontrole berekent je snelheid

De radars die gebruikt worden voor trajectcontrole meten je snelheid over een bepaald traject. Een eerste radar is het vertrekpunt. De tweede staat iets verderop, tussen de 5 en 30 kilometer verder, afhankelijk van de toegestane snelheid.
Het systeem registreert de tijd die je nodig hebt om het gedeelte weg af te leggen en kan zo je gemiddelde snelheid afleiden. Als je gemiddelde snelheid hoger is dan de snelheidsbeperking op die weg, dan ontvangt je voertuig een proces-verbaal.
 

Veiligere situatie op de weg?

De reden waarom die trajectcontroles vaak gebruikt worden, is de veiligheid op de weg:

  • Enerzijds gaan ‘gehaaste’ bestuurders bij trajectcontrole minder ‘plots remmen’, zoals ze vaak doen wanneer ze beseffen dat er een radarcontrole staat en ze te snel rijden. Bruusk remmen verrast andere weggebruikers en leidt tot botsingen of ongevallen.
    Bij trajectcontrole kunnen chauffeurs hun snelheid geleidelijk aan en op een veilige manier aanpassen.
  • Anderzijds verminderen de controles ook effectief de snelheid van de bestuurders in bepaalde zones. Omdat de radars op dat bepaalde stuk de snelheid controleren, en niet op één vast punt, vertragen de bestuurders bewuster op dat traject.

Minder ongevallen

VIAS – de nieuwe naam van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid BIVV – heeft de trajectcontroles nauwkeuriger bekeken. In de juli-editie van hun magazine staan de analyseresultaten van meerdere Belgische en Europese studies. Volgens die studies kan trajectcontrole ongevallen met 30% verminderen, tegenover 20% bij gewone radarcontrole.
Nog beter nieuws: trajectcontroles zouden zware ongevallen tot wel 56% verminderen.

Effectief verminderde snelheid

De reden van die indrukwekkende daling van het aantal ongevallen? Een zichtbaar effect op de aangepaste snelheid in de gecontroleerde zones.
Waar gewone radarcontrole uitgevoerd wordt, vermindert een automobilist zijn snelheid met gemiddeld 4 km/u na de installatie van een radar en daalt het aantal overtredingen met 53%. Maar chauffeurs vertragen helaas alleen net vóór en na de radar.

Bij trajectcontrole is het effect veel groter en zichtbaar op een langer deel van de weg. VIAS legt uit dat een studie uitgevoerd op de E40 aantoonde dat de gemiddelde snelheid met 5 km/u daalde op het 7 km lange, gecontroleerde traject. Ook werden er maar liefst 71% minder overtredingen vastgesteld.
De studie heeft eveneens bewezen dat er een ‘besmettingseffect’ ontstaat: de gemiddelde snelheid vóór en na de trajectcontrole daalt ook. Als laatste maar niet minder belangrijk effect lijken bestuurders een veel gelijkmatigere snelheid te behouden en veranderen ze minder van rijstrook op de gecontroleerde trajecten.

Geldige overtredingen?

Om een geldig proces-verbaal op te stellen, moeten alle snelheidscontroles gehomologeerd worden. Dat is al het geval bij de gewone radarcontroles, maar nog niet bij de trajectcontroles.
VIAS heeft al enkele testen uitgevoerd om de nieuwe trajectcontroles te homologeren. Binnenkort zal dat dus een feit zijn voor alle trajectcontroles.

Een verwittigd chauffeur is er twee waard. En bovendien: haast en spoed is zelden goed …

Deel deze inhoud