Image
De rechten van de luchtreiziger in klare mensentaal
Toegelicht in mensentaal: de rechten van luchtreizigers ofwel de verordening (EG) nr. 261/2004.

Het lijkt evident: op tijd vertrekken en op het afgesproken tijdstip aankomen. Inclusief de bagage, in goede staat. Maar soms gaat het fout. Met de verordening (EG) nr. 261/2004 van 11 februari 2004  werden gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of aanzienlijke vertraging van vluchten van kracht.

Deze verordening biedt passagiers meer bescherming in geval van instapweigering, annulering of aanzienlijke vertraging van een vlucht.

Voor alle duidelijkheid: de bescherming is van toepassing op àlle vluchten, dus zowel charters, lijnvluchten, klassieke maatschappijen als zogeheten low cost airlines. Het maakt ook niet uit waar het ticket werd aangekocht: reisagentschap, luchtvaartmaatschappij, online, etc.

Belangrijk is dat je een bevestigde boeking in handen hebt vooraleer je je bij de incheckbalie aandient. Respecteer ook het tijdstip dat op het ticket wordt aangegeven, want wie zich te laat aanmeldt, kan de toegang tot de vlucht ontzegd worden zonder enig recht op schadevergoeding.

Ook belangrijk om weten, is dat de bescherming die door de verordening wordt geboden, niet van toepassing is op passagiers die gratis reizen of tegen een verlaagd tarief dat niet rechtstreeks of onrechtstreeks toegankelijk is voor de modale consument. Ze is echter wel van toepassing op tickets uitgegeven in het kader van een mijlenprogramma.

Wat het verlies of de beschadiging van bagage betreft, kan de passagier zich verlaten op Het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 dat sinds 28 juni 2004 van kracht is voor alle lidstaten van de EU.

Dit verdrag regelt de burgerlijke aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen in geval van schade veroorzaakt bij passagiers, hun bagage en goederen tijdens internationaal luchtvervoer. Het is van toepassing op vluchten tussen twee staten die het verdrag hebben geratificeerd en, door middel van de verordening (EG) 889/2002 op alle vluchten van "communautaire" luchtvaartmaatschappijen.

Wat betreft beschadiging en verlies van bagage, stelt het Verdrag van Montreal een algemeen maximum vast per schadegeval. (bron: economie.fgov.be)

Een klacht indienen lijkt een formaliteit, maar de praktijk is anders. Wie zelf aan de slag wil, dient bij de betrokken luchtvaartmaatschappij een Europees klachtenformulier in en bewaart er een kopie van. Mocht dat niets opleveren, of je gaat niet akkoord met hun reactie, dien dan een klacht in bij de nationale instantie die bevoegd is voor het toezicht in het EU-land waar het incident zich heeft voorgedaan.

Wie deze rompslomp wil omzeilen, kan het papierwerk uitbesteden aan derden. Echter, de meeste onlinepartners die deze schadevergoeding voor de passagier innen, rekenen een forse commissie (tot 25%) en een administratieve kost aan per dossier.

Tip:

Met de Touring Fly Zen garantie die inbegrepen is in onze formules Full, Global, Comfort en No Stop hoef je je niet zelf bezig te houden met het indienen en opvolgen van een schadedossier. Bovendien maak je aanspraak op de integrale wettelijke schadevergoeding (dus geen dossier- noch commissiekosten).

Deel deze inhoud