Image
In welke steden heb je een vignet nodig om rond te rijden?
Sommige Europese steden passen strikte regels toe als je er met de wagen rondrijdt. Heb je in Parijs of elders al dan niet een tolvignet nodig ? Meer uitleg …

De antivervuilingsmaatregelen vermenigvuldigen zich overal. Vele steden gaan over op het systeem van betalende vignetten met als doel hun stadsluchtkwaliteit te verbeteren. Hierover vond geen onderling overleg plaats tussen de verschillende landen. De regeling kan dus zelfs verschillen naargelang de stad in eenzelfde land! Voor de automobilist is dit een echte kopbreker! Touring stelde een overzicht samen over de regelgeving die in onze buurlanden van toepassing is. We beginnen met Parijs dat onlangs veel inkt deed vloeien in de pers …

We benadrukken in dit artikel dat het over antivervuilingstolvignetten gaat en niet over vignetten  voor  (snel)wegen in andere Europese landen  gelinkt  aan de ‘klassieke’ tolheffingen. Voor meer informatie over de vignetten over tolheffingen, surf naar onze site

Frankrijk, een veralgemening van de maatregel

Parijs is de eerste Franse stad waar voor het eerst het ‘vignette Crit’Air’ werd opgelegd (webite alleen in het Frans). Vervuilende voertuigen die op diesel rijden en oude motorfietsen zijn er niet meer welkom. Lyon, Bordeaux, Grenoble, Villeurbanne gaan met de stroom mee en vanaf september sluiten Straatsburg en andere steden zich hierbij aan. Maar vanaf 1 juli wordt de antivervuilingsreglementering in de Franse hoofdstad stevig verscherpt … 

Parijse binnenstad

Concreet betekent dit, dat vanaf 1 juli alle voertuigen die het centrum van Parijs binnenrijden (de maatregel is dus niet van toepassing op de Périphérique!) in het bezit moeten zijn van een duidelijk aangegeven vignet. De kleur van het vignet hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig. Afhangende van de CO2-uitstoot (aangegeven op het vignet) kunnen bepaalde circulatiebeperkingen van toepassing zijn.

Tot op heden is slechts klasse 5 betrokken (de meest vervuilende): voertuigen op diesel ingeschreven tussen 1997 en 2001 zijn overdag en op weekdagen (niet in het weekend) onderhevig aan circulatiebeperkingen (van 8 tot 20u). Voor de andere voertuigen zijn er weinig of geen beperkingen van toepassing. Wel moet je een sticker plakken die je de toelating geeft in Parijs te rijden. Doe je dit niet, dan riskeer je bij controle een boete te krijgen van 68 euro voor een personenwagen. De reglementering en boetes verschillen voor bestelwagens en vrachtwagens.

Hoe schaf je een ‘Crit'Air’ aan voor Parijs?

Ben je van plan om met de wagen in de Parijse binnenstad te rijden? Dan is het aangeraden om een Crit'Air-vignet te bestellen (website alleen in het Frans). De bestelling kan uitsluitend online en de betaling gebeurt via creditcard:

  • Hou je inschrijvingsbewijs bij de hand en scan het in voor je begint.
  • Je moet het gescande document uploaden op de website. Opgelet: alleen de formaten .png, .jpg of .pdf, (formaat kleiner dan 400 Ko) kunnen geüpload worden.
  • De kostprijs van het vignet is 4,80 euro.

LET OP: de wachttijd voor de ontvangst van het vignet duurt 30 dagen! Ons advies: bewaar een kopie van de bevestigingsmail die je ontvangt. Mocht je het vignet niet op tijd ontvangen, dan kan je nog steeds, indien nodig, de bevestiging als bewijs voorleggen.

En oudere voertuigen?

Voor oldtimers (die niet opgenomen zijn in het Crit’Air-systeem) worden de verkeersbeperkingen niet op nationaal niveau vastgelegd maar wel door de Franse ‘municipalités’ (gemeenten). Ze zijn verschillend voor Grenoble, Lyon of Paris. Voor meer info surf je naar de website van de desbetreffende Franse stad.

Het Duitse milieuvignet

Sinds begin 2008 werden er in sommige Duitse steden milieuzones aangelegd. Voertuigen voorzien van een milieuvignet (Umweltplakette) mogen zich in die milieuzones verplaatsen. Deze maatregel is eveneens van toepassing op buitenlandse bezoekers.

Ook hier wordt je voertuig geklasseerd in functie van de CO2-uitstoot. Naargelang de uitstoot ontvang je een rood, geel of groen autovignet. Het vignet moet aan de rechter binnenkant van je voorruit geplakt worden. In de meeste Duitse steden kunnen alleen voertuigen rondrijden die voorzien zijn van het groene vignet. Gelukkig is het vignet overal in Duitsland hetzelfde!

Zijn vrijgesteld van het Duitse milieuvignet:

  • Scooters, bromfietsen en motorfietsen.
  • Voertuigen ingeschreven met een oldtimernummerplaat (meer dan 30 jaar oud). Plaats een kopie van het inschrijvingsbewijs achter je voorruit (geef de eerste ingebruiknamedatum aan in fluogeel).
  • Bestuurders in het bezit van een Europese parkeerkaart voor gehandicapten. Plaats de kaart duidelijk achter je voorruit van zodra je een milieuzone betreedt.

Je kunt het Duitse milieuvignet via Touring bestellen. De prijs voor Touring-leden bedraagt 12 euro (+5,96 euro portokosten voor de aangetekende zending) en 14 euro (+5,96 euro portokosten voor de aangetekende zending)  voor niet-leden.

Londen

Om het verkeer in hartje Londen te beperken, moeten de automobilisten een ‘congestion charge’ (stadstolheffing) van £10 betalen. Deze taks is van 7 tot 18u, van maandag tot vrijdag (niet tijdens het weekend, op feestdagen en tussen 25 december en 1 januari) van toepassing. Ook toeristen moeten deze taks betalen. Het vignet is verplicht in de zone tussen Hyde Park, Regent Park en Tower Bridge, en in de buurten van de zuidoever van de Thames. Voor meer info over het Londens vignet, surf naar de volgende website

Andere landen …

Het is onmogelijk om de lijst van alle toegepaste vignetten (antivervuilingsvignetten en tolheffingsvignetten) in alle Europese landen hier op te sommen.

Lees daarom zeker onze verschillende artikels over tolheffingen en vignetten voor nog meer nuttige informatie.

Touring-infolijn

Heb je een praktische vraag over je reis (verkeersvooruitzichten, tolheffingen, routebeschrijvingen, reisdocumenten, vrijstelling van douanerechten, brandstofprijzen) ? Contacteer ons op 02/286.33.84 of stel je vraag via ons onlineformulier.

Deel deze inhoud