FAQ

Op welke manier zijn kinderen van gescheiden ouders wel of niet gedekt?

Kinderen van gescheiden ouders zijn gedekt ook als ze met hun ouder reizen die niet het hoederecht heeft.

Is mijn kleinkind gedekt als hij met me meegaat op vakantie?

Ja. Dat is typisch voor de reisbijstandsformules van Touring. Kleinkinderen die op reis vertrekken met hun grootouders (voor zover de ouders niet meereizen) genieten van dezelfde reisbijstand. Wanneer het kind in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen, voorziet Touring zelfs de overkomst van één van de ouders.

Dekt Touring ook de Mahgrebanden (Tunesië, Marokko, Algerije) en in Turkije?

Ja, wat de dekking voor personen betreft. Er is echter geen technische bijstand voor voertuigen in deze landen.

Mijn zoon vertrekt op reis met mijn wagen. Is hij gedekt?

Ja. Als u een reisbijstand personen en voertuigen heeft afgesloten (Touring Family, Touring Comfort of Touring Global) en als uw zoon op hetzelfde adres als u gedomicilieerd is.

Ik krijg autopech in het buitenland, heb ik recht op een vervangvoertuig?

Natuurlijk. Als u op reis vertrekt naar een Europees landen en u een jaarlijkse reisbijstand heeft, kan Touring u tot 15 dagen een vervangwagen ter beschikking stellen. (tijdelijke reisbijstand: tot 5 dagen)

Is de vriendin van onze dochter ook gedekt als ze met ons meereist?

Indien bij een defect of bij een ongeval het voertuig en de inzittenden moeten gerepatrieerd worden, is zij eveneens gedekt door onze bijstand. Wenst u daarentegen dat ook haar medische kosten bij een ongeval of ziekte gedekt zijn, dan raden wij u aan om voor haar bijkomend een (tijdelijke) reisbijstandsverzekering af te sluiten.

Als ik autopech heb in het buitenland, wie helpt me dan verder?

De kracht van een hulpverlener als Touring is deel uit te maken van het belangrijkste netwerk van automobielclubs in Europa: Arc Europe. Vandaar dat wij kunnen rekenen op 12.000 wegenwachters in de meeste landen van Europa, waar u ook moge zijn.

Ben ik gedekt via mijn leasingcontract of mijn autoverzekering ?

Om terug te kunnen vallen om een leasingcontract of autoverzekering, moet het voertuig meestal de oorzaak van het probleem zijn. In de meerderheid van de gevallen is de dekking van het voertuig beperkt tot mechanische pannes (ongevallen niet inbegrepen).
De burgerlijke aansprakelijkheid van uw auto dekt meestal net het omgekeerde: enkel ongevallen zijn gedekt (en dus niet de mechanische pannes). In de meeste gevallen is geen enkele medische dekking inbegrepen als u of uw naasten ziek worden of het slachtoffer worden van een ongeval.

Ben ik gedekt wanneer mijn verblijf onvoorzien verlengd wordt (natuurrampen of slechte atmosferische omstandigheden) ?

Ja. Wanneer u niet kan terugkeren op de voorziene terugreisdatum door een natuurramp of slechte atmosferische omstandigheden, komt Touring tot 10 dagen tot € 65 per dag tussen in uw extra kosten voor logies en maaltijden. Uw reisbijstandswaarborgen worden verlengd tot uw effectieve terugkeer naar België.

Zijn mijn aanhangwagen of mobilhome eveneens gedekt?

Ja. Aanhangwagens tot 1,5 ton zijn gedekt wanneer ze getrokken worden door het verzekerde voertuig. Technische bijstand is eveneens mogelijk voor mobilhomes tot 3,5 ton.

Volstaat mijn ziekenfonds niet om mij medisch te dekken in het buitenland?

Het is belangrijk te weten dat je verplicht in regel moet zijn met een ziekenfonds. Talrijke ziekenfondsen voorzien een beperkte medische dekking in het buitenland (in de EU-landen en enkele aangrenzende landen). Deze dekking betaalt de basiskosten van de medische verzorging en van een ziekenhuisopname. Een bijkomende reisbijstand zoals die van Touring dekt, bovenop de kosten die niet door je ziekenfonds worden terugbetaald, een hele resem van andere uitgaven en niet de minste. De repatriëringkosten met een medisch vliegtuig; de kosten van een vervroegde terugkeer bij een overlijden of een ziekenhuisopname van een naaste; de kosten van een vervroegde terugkeer bij schade aan je woning; het opsturen van bagage naar je vakantieoord bij diefstal,... Bovendien zal je ziekenfonds enkel bepaalde medische kosten terugbetalen en niet instaan voor de organisatie van je verblijf in een ziekenhuis, een repatriëring of vervroegde terugkeer. De ziekenfondsen voorzien ook geen technische bijstand voor je voertuig.

Is mijn bagage bij diefstal of verlies ook gedekt?

Neen. Maar bij diefstal van uw bagage zorgt Touring voor het opsturen van een nieuwe koffer met persoonlijke spullen.
U kan bij Touring eveneens een bijkomende bagageverzekering afsluiten.

Zijn de medische kosten in België na een ongeval in het buitenland gedekt?

Alleen als het medische kosten zijn na ongeval of operatie in het buitenland. In dit geval komt Touring tot € 6.000 en tot 3 maanden na de ontslagdatum uit het buitenlands ziekenhuis tussen in de medische kosten en ziekenhuisopname. Wanneer geen ziekenhuisopname in België nodig is, komt Touring tot € 745 en tot één jaar na de hospitalisatie in het buitenland tussen in de ambulante kosten.

Kan ik lid worden van Touring als ik in panne sta en pechverhelping wens?

Uiteraard kan dit, maar met een meerkost omdat het om een aansluiting op de baan gaat.

Moet ik de herstelling ter plaatse betalen?

Als je reeds lid bent van Touring moet je de pechverhelping niet betalen. Vervangstukken zoals een batterij of olie moet je wel ter plaatse betalen. Als we het probleem niet ter plaatse kunnen oplossen en we je wagen naar de garage moeten takelen, dan zijn de herstellingen die door je garagist gebeuren ten laste van jou.

Wat gebeurt er als de politie de takeldienst belt?

Een takeling in opdracht van de politie dekt Touring tot en met het bedrag van € 250 bij de formules Base, Plus, Global en First.

Vanaf wanneer ben je gedekt als je lid wordt van Touring?

Onze garanties gaan van kracht vanaf de tweede dag nadat wij de betaling ontvangen hebben.

Wat gebeurt er als ik mijn auto doorverkoop en mijn lidmaatschap is nog lopende? Kan ik in de loop van het jaar mijn lidmaatschap opzeggen en mijn geld terugkrijgen?

Het lidmaatschap bij Touring loopt altijd voor een periode van 12 maanden. Je kan dit niet vervroegd stopzetten en gedeeltelijke terugbetaling is niet mogelijk.

Je kan wel een andere wagen of de wagen van een andere persoon op je lidmaatschap laten plaatsen. Hiervoor kan je onze klantendienst contacteren.

Kan ik in de loop van het jaar mijn lidmaatschap wijzigen en een optie afschaffen?

Tijdens het jaar is dit niet mogelijk vermits een lidmaatschap steeds voor een periode van 12 maanden is.  Na elke periode van 12 maanden ben je vrij wijzigingen door te voeren.

Kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Na elke periode van 12 maanden kan je je lidmaatschap bij Touring desgewenst opzeggen. Hiervoor neem je best contact op met onze klantendienst, zij doen het nodige.

Als ik thuis meerdere wagens heb kan ik dan een korting krijgen voor deze wagen?

Ja, afhankelijk van de formule kan je een korting krijgen op je tweede wagen.

Hoe annuleer ik mijn pechbijstand indien ik dat wens? Wat gebeurt er met de betaling die via een domiciliëring loopt?

Hiervoor neem je best contact op met onze klantenservice, zij doen het nodige. Je domiciliëring wordt tegelijkertijd stopgezet.

Als ik van wagen verander maar niet van nummerplaat moet ik Touring dan verwittigen?

Je lidmaatschap is verbonden aan je wagen en je nummerplaat. Zolang de nummerplaat niet verandert ben je niet verplicht ons te verwittigen. Het kan echter wel handig zijn dat we bij pech over deze informatie beschikken.

Als ik geen maandelijkse domiciliëring wens kan ik dan via overschrijving betalen?

Ja, maar dan gebeurt de betaling per periode van 12 maanden. Een maandelijkse overschrijving is niet mogelijk.

Kan ik gedurende het eerste jaar dat ik lid ben maandelijks betalen voor elke formule?

De maandelijkse betaling is enkel mogelijk voor het product ‘Touring Belgium Go’ via maandelijkse domiciliëring.

Op hoeveel interventies heb ik recht met welke pechbijstandsformule?

Het aantal interventies varieert  tussen de 2 en 5 depannages per jaar. Voor meer informatie kan je terecht op (link naar pagina met overzichtstabel) voor een overzicht van de verschillende formules.

Wat als ik het maximaal aantal toegelaten interventies overschrijd?

Als je het aantal toegelaten interventies die in je pechbijstandsformule zijn inbegrepen overschrijdt, dan zal bij eventuele extra interventie een supplement aangerekend worden. Je blijft dus wel nog steeds gedekt.

Wordt het voertuig altijd naar een garage van een officiële dealer getakeld?

Afhankelijk van je gekozen bijstandsformule wordt je wagen naar een garage binnen 20km gesleept of naar een garage naar keuze, ongeacht de afstand (binnen België). In beide gevallen is het niet verplicht om naar een officiële dealer te gaan.

Als mijn voertuig in panne valt en jullie hem takelen, hoe geraak ik dan thuis?

Als dit inbegrepen is in je gekozen pechbijstandsformule zorgt Touring er voor dat de bestuurder en zijn passagiers samen met hun bagage bij een takeling terug thuis geraken. Als alternatief, brengen we jullie naar het dichtstbijzijnde punt van waar je de reis kan verder zetten met een ander vervoersmiddel.

Hoeveel dagen kan ik over mijn vervangwagen beschikken?

Afhankelijk van de panne kan je een bepaald aantal dagen over een vervangwagen beschikken, tot en met het maximum aantal dagen dat vermeld staat bij de door jouw gekozen formule. Deze aantallen zijn gebaseerd op het aantal dagen dat het normaal gesproken duurt om uw voertuig te herstellen.

 

De lijst met pannes en het aantal dagen dat je over een vervangwagen mag beschikken kan je opvragen bij Touring.

Krijg ik een vervangwagen van het zelfde type als mijn wagen die in panne staat?

Onze vervangwagens komen uit de categorie A of B.

Wat gebeurt er als ik mijn vervangwagen langer nodig heb?

Indien je de vervangwagen langer nodig hebt dan voorzien door Touring (zie 1), kan je bij onze partner voor vervangwagens Rent-a-Car rechtstreeks terecht om een vervangwagen te huren.  Als Touringlid geniet je sowieso van een korting van 20%!

Heb ik recht op een vervangwagen in België als ik in het buitenland in panne ben gevallen en Touring mijn wagen naar mijn garage heeft gerepatrieerd?

Nee, want dat zijn twee aparte overeenkomsten en een probleem in het buitenland geeft geen recht op de voordelen van producten die alleen in België gelden.

Hoe snel is de wegenwachter ter plaatse?

De wachttijd hangt af van de omstandigheden en hoeveel wachtende er voor je zijn. We delen je bij de oproep de mogelijke wachttijd mee. Gemiddeld zijn we binnen de 45 minuten ter plaatse.

Moet ik altijd mijn lidkaart aan boord van mijn voertuig hebben?

Het is beter het noodnummer van Touring bij de hand te hebben dan je lidkaart. Je lidkaart is niet noodzakelijk om recht te hebben op pechverhelping.

Is het erg als ik mijn lidkaart kwijt ben?

Neen, via je nummerplaat kunnen we ook achterhalen of je al dan niet lid bent.

Wat gebeurt er als ik een lekke band heb maar geen reserveband bij me heb?

Afhankelijk van welk type lidmaatschap je hebt zoekt de wegenwachter de best mogelijke oplossing die bij de situatie past.

Kan ik een motor inschrijven?

Ja, ook motors worden gedekt door de producten van Touring Belgium.

Waaruit bestaat de optie banden bij de GO pechbijstandsformule?

Dekking van alle pech veroorzaakt door een lekke band.

Waar kan ik alle ledenvoordelen van de Show Your Card terugvinden?

Alle ledenvoordelen kan je terug vinden op onze site. Ontdek ze hier.

Wat is het verschil tussen Comfort en Global op vlak van dekking in België?

Het product Comfort dekt geen brandstofproblemen, sleutelverlies en accidenten en geeft geen recht op een vervangwagen. De takeldienst en het terug naar huis brengen bij panne in België zijn ook niet inbegrepen

Waar vind ik mijn favorieten terug?

Bij de vernieuwing van de Touring Mobilis App hebben we enkele technische keuzes gemaakt. Daardoor is het jammer genoeg onmogelijk om trajecten en adressen uit de vorige versie van de applicatie terug te vinden. De nieuwe versie is echter ontworpen om veel preciezer je adressen, routes en zelfs je favoriete parkings toe te voegen.

Waar is de zoomknop naar toe?

Omdat de schermen van smartphones alsmaar groter worden en de vorige versie van de app al 2 jaar oud is hebben we de zoomknoppen verwijderd. Dit vergroot de leesbaarheid van de kaart en verkeersinformatie en bezienswaardigheden zijn beter weergegeven.

Waarom zijn de verkeerscamera’s verdwenen?

Een statistische analyse van de vorige versie heeft aangetoond dat deze functie weinig werd gebruikt. We willen ons met de nieuwe app focussen op diensten die echt een toegevoegde waarde leveren zoals relevante en gepersonaliseerde verkeersinformatie.

Waarom stelt de applicatie altijd twee routes voor?

Op basis van real-time verkeersinformatie berekent de applicatie altijd de snelste route naar je bestemming. Daarnaast bieden we ook de klassieke routes over de grote assen aan die meestal gekozen worden door gps-systemen. Deze twee routes worden afgebeeld op het beeldscherm en kunnen afhankelijk van het verkeer in duur min of meer het zelfde zijn.

Waarom zijn de reistijden tussen de grote steden verdwenen?

De applicatie definieert de reistijd nu over een bepaald traject (afgestemd op het huisnummer en de straat van de gewenste locatie). Daardoor werd de informatie “Brussel-Antwerpen: 53 minuten” irrelevant.

Komt er een Windows Phone-versie?

Nee, momenteel staat er alleen een Android en iOS-versie gepland.

Staat het lidmaatschap op naam van de persoon die de pechbijstand heeft afgesloten? Bv. indien ik mijn auto uitleen, is deze dan nog steeds gedekt in het geval van pech?

Het voertuig blijft gedekt in geval van pech, ongeacht wie de bestuurder is zolang deze toestemming heeft om het voertuig gebruiken en over de verplichte boorddocumenten beschikt.

Vanaf wanneer heb ik recht op een vervangwagen?

Indien het onmogelijk blijkt om je voertuig, dat ten gevolge van een incident in België onklaar is, opnieuw in het verkeer te brengen en indien het bovenvermelde voertuig gesleept of vervoerd wordt, stellen we op je verzoek een vervangwagen ter beschikking.

Moet ik bijkomende kosten ook via een maandelijkse domiciliëring betalen?

Nee, hiervoor worden geen extra kosten aangerekend.

Kan ik bij Touring een pechbijstand nemen voor mijn bedrijfswagen? Kan ik een pechbijstand aangaan voor mijn bedrijfswagen / Voor het wagenpark van mijn bedrijf?

Ja, ook voor bedrijven levert Touring pechbijstand op maat. Hiervoor neem je best contact op met onze klantendienst Business Solutions.

Hoe krijg ik mijn vervangwagen?

Onze wegenwachter of takendienst brengt je naar de dichtstbijzijnde vestiging van onze partner Rent-a-Car waar u uw vervangvoertuig kan oppikken.

Binnen het uur ben je weer op weg

 • We garanderen je als enige pechverhelper dat je in 90% van de gevallen binnen het uur weer op weg bent
 • Binnen de 40 minuten na je oproep zijn we ter plaatse
 • De gemiddelde herstellingstijd ter plaatse bedraagt 16 minuten

Hoeveel pechverhelpers ?

Je kan altijd rekenen op onze professionele wegenwachters! Eén van de meer dan 200 wegenwachters helpt je verder met zijn ongeëvenaarde ervaring...
 • Auto's worden steeds complexer. Net daarom krijgen onze wegenwachters continu opleidingen over de laatste modellen van de verschillende automerken
 • Auto's hebben steeds meer technologie aan boord. Gelukkig kunnen onze wegenwachters een beroep doen op het OBD-systeem (On Board Diagnostics), dat onmiddellijk een overzicht geeft van de mogelijke elektronische problemen
 • In 90% van de gevallen kan je voertuig ter plaatse gerepareerd worden.

Wat zijn de gedekte reizen met de No Stop-formules ?

 • Al je reizen beschermd
  Alle prive-reizen naar het buitenland ter waarde van meer dan € 150 per persoon of € 250 voor een gezin zijn beschermd. Voor reizen in België: vanaf 3 nachten
 • Jaarlijkse formule
 • Alle reisformules: citytrips, cruises, vakantie, clubs, ... 
 • Alle vervoer: vliegtuig, trein, autoverhuur, ...
 • Alle reservatiemogelijkheden: internet, reisagentschap, ...
 • Alle reisactiviteiten: boeken van shows, pretparken, evenementen, ... 

In de hele wereld

Bijstand aan personen overal ter wereld en in 40 landen in Europa voor je wagen

7d/7 en 24u/24

Een team specialisten staat 24 u./24, 7 dagen op 7 voor je klaar