Pechverhelping in België (voor 1 voertuig)

Een verzekeringsproduct van AG

Touring Go België

Pechverhelping en takeling 24u/7, overal in België, ongeacht de leeftijd van je voertuig en of je elektrisch rijdt of niet.
Bijstand bij pech, ongeval, batterijproblemen, verkeerde brandstof, diefstal, vandalisme, verlies van sleutels,…
In bijna 8 op de 10 gevallen herstellen onze wegenwachters je voertuig ter plaatse, en ben je binnen het uur weer op weg (Bron: Touring interne statistiek, Road Side Repair Rate B2C, 2022).
Taxi’s en andere voertuigen voor betalend personenvervoer
Voertuigen die al in een garage of werkplaats staan
Kosten voor wisselstukken
Extra bescherming
Kies voor één of meerdere extra opties om je bijstand uit te breiden. De opties zijn cumulatief: de tweede en derde optie houden ook telkens de vorige in.
Vertrek gerust naar het buitenland
Reis je door het jaar soms ook naar andere landen? Combineer dan pechverhelping in België met bijstand in het buitenland en krijg tot wel €60 korting, elk jaar opnieuw.

legal text above CTA NL

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

 • Algemene voorwaarden
 • IPID fiche
 • Voorwaarden verkoop op afstand
€ 6/maand of
€ 72/jaar
Touring Go België

Waar kan je op pechverhelping rekenen met Go België?

 • Overal in België, ook bij je thuis, voor zover de plaats van incident bereikbaar is.
 • Standaard heb je recht op een takeling naar de dichtstbijzijnde garage. Als je de optie 'Uitgebreide sleepdienst' neemt, wordt je motor getakeld naar jouw voorkeursgarage in België.

Welk voertuig kan verzekerd worden?

 • Elke motor, elektrisch of niet, nieuw of tweedehands, geregistreerd in België.
 • De leeftijd van je voertuig maakt niet uit, ook oldtimers worden gedekt.
 • Worden o.a. niet verzekerd: voertuigen ingeschreven in het buitenland, voertuigen van koerierdiensten.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

 • Het contract start op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de eerste premie betaald werd en er rekening werd gehouden met eventuele wachttijden voorzien in de algemene voorwaarden.
 • Voor de waarborgen 'Uitgebreide sleping' en 'Vervangwagen' is er in België een wachttijd van 10 dagen.

 

Voor de optie Go Buitenland…

Wat is verzekerd?

 • Pechverhelping 24u/7 in de landen van de Europese Unie alsook in Albanië, Andorra, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Guernsey, Aland-eilanden, het eiland Man, IJsland, Jersey, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Macedonië, Moldavië, Monaco, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, San Marino, Servië, Zwitserland, Oekraïne en Vaticaanstad.
 • Repatriëring van je motor naar België en een vervangwagen tot 15 dagen/jaar.

Wat is niet verzekerd?

 • Je bent niet verzekerd in België en op de Canarische Eilanden en Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla op Afrikaans grondgebied, in Turkije en op het Franse grondgebied buiten Frankrijk zelf.
 • Kosten van wisselstukken

 

Voor de optie Reisverzekering…

Wat is verzekerd?

 • Ziekte of ongeval op reis: al je medische kosten en repatriëring bij ongeval worden onbeperkt terugbetaald, zonder franchise.
 • Nazorg in België: kosten in België die voortvloeien uit je ziekte of ongeval in het buitenland worden vergoed tot €6.000.

Wat is niet verzekerd?

 • Hospitalisaties en operaties in het buitenland die al voorzien waren voor vertrek.
 • Behandelingen die niet door het RIZIV erkend zijn.

 

Wist je dat…

 • We je in 75% van de gevallen binnen het uur weer op weg helpen (Bron: Touring interne statistiek, Road Side Repair Rate B2C, 2022).
 • Meer dan 9 op de 10 klanten tevreden tot zeer tevreden zijn (Bron: Touring tevredensheidsenquête na interventie, september 2022).

 

Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen